Kadry i Ewidencja Działalności Gospodarczej

Załatwiane sprawy

Ø   Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej

 

Ø Postępowanie w sprawie dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

Ø Postępowanie w sprawie likwidacji działalności gospodarczej

 

Ø Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

 

Ø Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

 

Ø Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych

 

Ø Postępowanie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia)

 

Ø Zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2013-01-18 10:38:23 | Data modyfikacji: 2013-01-18 12:30:57.

Zobacz:
 Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej .  Postępowanie w sprawie dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej .  Postępowanie w sprawie likwidacji działalności gospodarczej .  Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej .  Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej .  Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych .  Postępowanie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia) .  Zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego .  Udostępnienie informacji o danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, ze zbiorów PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych . 
Data wprowadzenia: 2013-01-18 10:38:23
Data modyfikacji: 2013-01-18 12:30:57
Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza
Opublikowane przez: Roman Sodolski