Statut Gminy

Statut Gminy

 Statut Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-07 07:57:03 | Data modyfikacji: 2007-03-21 13:22:58.
 Uchwała Nr XV/101/08 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Arkadiusz Wojtczak | Data wprowadzenia: 2010-12-06 12:55:44 | Data modyfikacji: 2016-05-16 10:23:56.
Statut gminy określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy.

Uchwalanie statutu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:42:41 | Data modyfikacji: 2010-12-06 12:44:15.
Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:42:41
Data modyfikacji: 2010-12-06 12:44:15
Opublikowane przez: Roman Sodolski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
Kierownik Jednostki
Czesław Berkowski
Kontakt:
Tel: (+48 62) 73-96-076
Fax: (+48 62) 73-96-456
e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl