Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów – II etap - ogrodzenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-04-26 13:14:06 | Data modyfikacji: 2013-04-29 14:23:15.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-04-26 13:15:19 | Data modyfikacji: 2013-04-26 13:15:39.
 Projekt budowlany

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-04-26 13:16:39 | Data modyfikacji: 2013-04-26 13:26:49.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-04-26 13:19:02 | Data modyfikacji: 2013-04-26 13:26:52.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-04-26 13:20:38 | Data modyfikacji: 2013-04-26 13:26:55.
 Załączniki do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-04-26 13:21:12 | Data modyfikacji: 2013-04-26 13:26:59.
 Pytanie i odpowiedź dotyczące postępowania przetargowego na: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów – II etap - ogrodzenie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:46:44 | Data modyfikacji: 2013-05-07 14:47:21.
 Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-05-17 12:34:31 | Data modyfikacji: 2013-05-07 14:47:21.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-05-17 14:35:29 | Data modyfikacji: 2013-05-07 14:47:21.
Data wprowadzenia: 2013-05-17 14:35:29
Opublikowane przez: Roman Sodolski