Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzyca ul. Łąkowa – II etapOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 12:48:56 | Data modyfikacji: 2013-05-10 12:57:55.DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 12:50:04 | Data modyfikacji: 2013-05-10 12:58:02.
 Załączniki do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 12:51:44 | Data modyfikacji: 2013-05-10 12:58:07.
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 12:53:01 | Data modyfikacji: 2013-05-10 12:58:14. Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 12:53:54 | Data modyfikacji: 2013-05-10 12:54:10. Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 12:54:42 | Data modyfikacji: 2013-05-10 12:54:56. Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 12:55:16 | Data modyfikacji: 2013-05-10 12:55:31.
 Pytania dotyczące postępowania przetargowego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-05-20 08:45:12 | Data modyfikacji: 2013-05-10 12:55:31.


 Zbiorcze zestawienie ofert z sesji otwarcia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-05-28 11:49:52 | Data modyfikacji: 2013-05-10 12:55:31.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 09:11:05 | Data modyfikacji: 2013-06-06 09:11:42.
Data wprowadzenia: 2013-06-06 09:11:05
Data modyfikacji: 2013-06-06 09:11:42
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski