Budowa centrum wsi w OłobokuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 14:17:02 | Data modyfikacji: 2013-05-10 14:17:15.DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 14:18:36 | Data modyfikacji: 2013-05-10 14:18:58. Załączniki do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 14:19:21 | Data modyfikacji: 2013-05-10 14:19:39. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 14:20:26 | Data modyfikacji: 2013-05-10 14:20:46. Opis projektu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 14:21:57 | Data modyfikacji: 2013-05-10 14:25:51. Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 14:26:57 | Data modyfikacji: 2013-05-10 14:28:08. Istniejąca infrastuktura techniczna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 14:28:57 | Data modyfikacji: 2013-05-10 14:29:18. Istniejące zagospodarowanie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 14:30:39 | Data modyfikacji: 2013-05-10 14:31:40. Nasadzenia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 14:33:18 | Data modyfikacji: 2013-05-10 14:33:32. Nasadzenia 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 14:33:56 | Data modyfikacji: 2013-05-10 14:34:16. Projektowane zagospodarowanie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 14:35:07 | Data modyfikacji: 2013-05-10 14:35:22.INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-29 11:24:56 | Data modyfikacji: 2013-05-29 11:25:38.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 09:13:18 | Data modyfikacji: 2013-06-06 09:13:32.
Data wprowadzenia: 2013-06-06 09:13:18
Data modyfikacji: 2013-06-06 09:13:32
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski