Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2013r.

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:42:43.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:50:52.
 Załącznik nr 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:51:32.
 Załącznik nr 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:57:38.
 Załącznik nr 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:58:41.
 Załącznik nr 4

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-05-21 12:01:39 | Data modyfikacji: 2013-05-21 12:02:05.
 Załącznik nr 5

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-05-21 12:03:30 | Data modyfikacji: 2013-05-21 12:02:05.


 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-05-23 11:48:34 | Data modyfikacji: 2013-05-21 12:02:05.


 Opinia RIO

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-05-23 11:53:44 | Data modyfikacji: 2013-05-21 12:02:05. Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Teresa Grzeszczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-29 12:00:41 | Data modyfikacji: 2013-05-29 12:00:57.INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:17:04 | Data modyfikacji: 2013-06-06 14:19:05.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:17:43 | Data modyfikacji: 2013-06-06 14:19:09.
Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:17:43
Data modyfikacji: 2013-06-06 14:19:09
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski