Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Masanów - Młynik etap IOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-27 15:06:05 | Data modyfikacji: 2013-06-27 15:07:30.DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-27 15:09:23 | Data modyfikacji: 2013-06-27 15:09:42. Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-27 15:10:15 | Data modyfikacji: 2013-06-27 15:10:35. Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-27 15:11:02 | Data modyfikacji: 2013-06-27 15:11:24. Plan orientacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-27 15:12:43 | Data modyfikacji: 2013-06-27 15:12:57. Plan sytuacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-27 15:13:25 | Data modyfikacji: 2013-06-27 15:13:45. Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-27 15:14:03 | Data modyfikacji: 2013-06-27 15:14:17. Przekrój

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-27 15:14:40 | Data modyfikacji: 2013-06-27 15:15:02. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-27 15:16:56 | Data modyfikacji: 2013-06-27 15:17:13. Załączniki do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-27 15:18:08 | Data modyfikacji: 2013-06-27 15:18:45.INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-07-12 14:03:24 | Data modyfikacji: 2013-07-12 14:06:48.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-07-16 13:08:40 | Data modyfikacji: 2013-07-12 14:06:48.
Data wprowadzenia: 2013-07-16 13:08:40
Opublikowane przez: Roman Sodolski