Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Kasztanowa i ul. KwiatowaOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:45:03.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:48:04.ZAŁĄCZNIKI

 Załączniki do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:50:07.


 Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:52:46.


 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:53:27.


 Przekroje

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:54:20.


 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:55:49.


 Dane wyjściowe do projektowania

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:57:00.


 Plan orientacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:58:16.


 Plan orientacyjny nr 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:59:45.INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2013-07-31 14:45:46 | Data modyfikacji: 2013-07-31 14:46:04.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-09-26 14:25:43 | Data modyfikacji: 2013-09-26 14:25:58.
Data wprowadzenia: 2013-09-26 14:25:43
Data modyfikacji: 2013-09-26 14:25:58
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski