Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 14709Luty: 11055Marzec: 1024Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 26Czerwiec: 3098
Lipiec: 4366Sierpień: 5251Wrzesień: 6553Październik: 11383Listopad: 13513Grudzień: 11885
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 17141
 2. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2987
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2339
 4. Sesje
  Wyświetleń: 1631
 5. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1594
 6. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1307
 7. Sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego marki JELCZ-S415
  Wyświetleń: 1114
 8. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
  Wyświetleń: 1084
 9. Zarządzenia Wójta 2023 ROK
  Wyświetleń: 1035
 10. Sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego marki JELCZ-S415_3
  Wyświetleń: 927
 11. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 856
 12. Plan zamówień publicznych na rok 2023
  Wyświetleń: 778
 13. Tryb podstawowy
  Wyświetleń: 739
 14. PETYCJE
  Wyświetleń: 705
 15. Oświadczenia majatkowe 2023 rok
  Wyświetleń: 675
 16. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 665
 17. Budżet 2023 ROK
  Wyświetleń: 647
 18. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 629
 19. Sesja XLVII
  Wyświetleń: 599
 20. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw rolnictwa i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 596
 21. Oświadczenia majątkowe Rady Gminy 2023 rok
  Wyświetleń: 585
 22. Gospodarka nieruchomościami 2023 rok
  Wyświetleń: 558
 23. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
  Wyświetleń: 557
 24. Zawiadomienia / Obwieszczenia
  Wyświetleń: 557
 25. Transmisja online Sesji Rady Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 550
 26. Raport o stanie Gminy za rok 2022
  Wyświetleń: 545
 27. Tryb podstawowy 2024 rok
  Wyświetleń: 543
 28. Sesja XLVI
  Wyświetleń: 527
 29. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 523
 30. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice zmieniającej uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 515
 31. Sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
  Wyświetleń: 479
 32. Sprawozdania finansowe Gminy
  Wyświetleń: 477
 33. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 472
 34. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Sieroszewice w roku 2024
  Wyświetleń: 471
 35. Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice na rok 2023
  Wyświetleń: 469
 36. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 465
 37. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 462
 38. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 449
 39. Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej
  Wyświetleń: 443
 40. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 436
 41. Rb-27S
  Wyświetleń: 432
 42. RB-Z
  Wyświetleń: 425
 43. Rb-28S
  Wyświetleń: 421
 44. Rb-NDS
  Wyświetleń: 419
 45. Rb-N
  Wyświetleń: 415
 46. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2032
  Wyświetleń: 407
 47. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 395
 48. Pobierz programy
  Wyświetleń: 394
 49. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 391
 50. Dokumenty dotyczące organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 378
 51. Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - 2023 ROK
  Wyświetleń: 375
 52. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 359
 53. Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2023/2024
  Wyświetleń: 356
 54. Sesja XLIX
  Wyświetleń: 337
 55. Sesja XLVIII
  Wyświetleń: 325
 56. Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 314
 57. Wybory Samorządowe 2024 rok
  Wyświetleń: 314
 58. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 313
 59. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 302
 60. Sprzedaż samochodu strażackiego marki JELCZ – 010_3
  Wyświetleń: 282
 61. Sesja L
  Wyświetleń: 277
 62. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi - 2023 ROK
  Wyświetleń: 275
 63. Nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 260
 64. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 256
 65. Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych gminy Sieroszewice w 2024 r.
  Wyświetleń: 252
 66. Budżet 2024 ROK
  Wyświetleń: 250
 67. Zapytania ofertowe 2024 rok
  Wyświetleń: 250
 68. Sprzedaż samochodu strażackiego marki JELCZ – 010
  Wyświetleń: 247
 69. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2032
  Wyświetleń: 231
 70. E-SESJE
  Wyświetleń: 221
 71. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.149.2023.SR
  Wyświetleń: 215
 72. Przebudowa drogi w miejscowości Sieroszewice dz. nr 473 gm. Sieroszewice - ZP.TP.10.2023
  Wyświetleń: 205
 73. Zmiana budżetu 30.05.2023 r.
  Wyświetleń: 203
 74. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 5.000.000,00 zł w 2023 roku
  Wyświetleń: 202
 75. Dostawa artykułów wyborczych dla Urzędu Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 199
 76. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.168.2023.BK
  Wyświetleń: 196
 77. Dostawa artykułów wyborczych dla Urzędu Gminy Sieroszewice 2
  Wyświetleń: 195
 78. Gospodarka nieruchomościami 2024 rok
  Wyświetleń: 195
 79. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.148.2023.SR
  Wyświetleń: 195
 80. Uchwały Rady Gminy 2023 rok
  Wyświetleń: 195
 81. SPRAWOZDANIA
  Wyświetleń: 194
 82. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sieroszewice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - ZP.TP.15.2023
  Wyświetleń: 191
 83. Stanowiska Radnych 2023 rok
  Wyświetleń: 187
 84. Zmiana budżetu 10.08.2023 r.
  Wyświetleń: 187
 85. Zmiana budżetu 17.08.2023 r.
  Wyświetleń: 184
 86. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 183
 87. Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 litrów - ZP.TP.14.2023
  Wyświetleń: 177
 88. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Sieroszewice ZO.09.2023
  Wyświetleń: 176
 89. Zmiana budżetu 21.06.2023 r.
  Wyświetleń: 176
 90. Plan zamówień publicznych na rok 2024
  Wyświetleń: 175
 91. Zmiana budżetu 17.07.2023 r.
  Wyświetleń: 175
 92. Zmiana budżetu 31.08.2023 r.
  Wyświetleń: 174
 93. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 173
 94. Zmiana budżetu 11.10.2023 r.
  Wyświetleń: 173
 95. Uchwała nr XLVI/379/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 172
 96. Sesja LI
  Wyświetleń: 171
 97. Zmiana budżetu 23.06.2023 r.
  Wyświetleń: 171
 98. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 170
 99. Zmiana budżetu 19.09.2023 r.
  Wyświetleń: 166
 100. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 164
 101. Zarządzenia Wójta 2024 ROK
  Wyświetleń: 164
 102. Modernizacja stacji uzdatnia wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej - ZP.TP.13.2023
  Wyświetleń: 161
 103. Zmiana budżetu 16.06.2023 r.
  Wyświetleń: 160
 104. Modernizacja stacji uzdatnia wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej - ZP.TP.11.2023
  Wyświetleń: 158
 105. Zmiana budżetu 20.11.2023 r.
  Wyświetleń: 158
 106. Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 153
 107. Uchwała nr XLVI/378/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 153
 108. I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Masanów oznaczonych jako działki nr: 696/5; 696/6; 696/7; 696/8
  Wyświetleń: 150
 109. Uchwała nr XLVI/375/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania
  Wyświetleń: 149
 110. Uchwała nr XLVI/376/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2022 rok
  Wyświetleń: 149
 111. Uchwała nr XLVI/380/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 149
 112. Zmiana budżetu 28.09.2023 r.
  Wyświetleń: 148
 113. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy z przebudową budynku inwentarskiego - obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą do obsady maksymalnej 142,9 DJP w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie maksymalnej do 172,15 DJP planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 686 obręb ewidencyjny Ołobok 0006
  Wyświetleń: 146
 114. Modernizacja stacji uzdatnia wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej - ZP.TP.12.2023
  Wyświetleń: 145
 115. Uchwała nr XLVI/377/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2022 rok
  Wyświetleń: 144
 116. Uchwała nr XLVI/382/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 144
 117. Uchwała nr XLVII/390/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 144
 118. Uchwała nr XLVII/391/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ołobok
  Wyświetleń: 144
 119. Uchwała nr XLVII/393/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych Powiatu Ostrowskiego
  Wyświetleń: 144
 120. Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie gospodarstwa rolno - hodowlanego o hodowlę drobiu, Sieroszewice ul. Ostrowska 133, 63-405 Sieroszewice
  Wyświetleń: 143
 121. Uchwała nr XLVII/385/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice
  Wyświetleń: 143
 122. Uchwała nr XLVI/381/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2023
  Wyświetleń: 141
 123. Uchwała nr XLVII/386/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 141
 124. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 140
 125. Wykaz dotyczący działki nr 504/4 położonej w miejscowości Latowice przeznaczonej na zamianę
  Wyświetleń: 140
 126. Zapytania ofertowe 2023 rok
  Wyświetleń: 140
 127. Zarządzenie Nr 75.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 140
 128. Zarządzenie Nr 90.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania i zasad funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 138
 129. Zarządzenia Nr 62.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamościu
  Wyświetleń: 137
 130. Uchwała nr XLVII/389/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 134
 131. Tryb podstawowy 2023 rok
  Wyświetleń: 133
 132. Raport o stanie Gminy 2022 rok
  Wyświetleń: 132
 133. Uchwała nr XLVII/387/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023 – 2032
  Wyświetleń: 131
 134. Analiza zagrożeń 2023 rok
  Wyświetleń: 130
 135. Zmiana budżetu 02.11.2023 r.
  Wyświetleń: 130
 136. Uchwała nr XLVII/392/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ołobok
  Wyświetleń: 129
 137. II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Masanów oznaczonych jako działki nr: 696/4; 696/10; 696/11; 696/12
  Wyświetleń: 128
 138. Uchwała nr XLVII/388/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 128
 139. Zarządzenie Nr 53.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 128
 140. Uchwał nr XLVII/384/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  Wyświetleń: 126
 141. Wykaz dotyczący działek nr 517/4 i 517/5 położonych w miejscowości Masanów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków nieruchomości sąsiedniej
  Wyświetleń: 126
 142. Zarządzenie Nr 58.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamościu w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 124
 143. Zarządzenie Nr 61.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach
  Wyświetleń: 123
 144. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN i kablowej SN i stacji transformatorowej SN/nN, na terenie położonym w gminie Sieroszewice, w miejscowości Latowice i Psary, dz. nr 538, 539, 540, 641, 504/4, 503/1, 502/2, 432/2, 438, 435, 443, 353, 352/1, (obręb Latowice) i 374/2, 375, 373/1, 372/1, 557/1, 364/2, 344/3, 593, 553/1, 301, 302/1.
  Wyświetleń: 122
 145. Zmiana budzetu 20.10.2023 r.
  Wyświetleń: 122
 146. Zarządzenie Nr 54.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023
  Wyświetleń: 121
 147. Zarządzenie Nr 57.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice zmieniającej uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 121
 148. Zarządzenie Nr 60.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielowsi
  Wyświetleń: 121
 149. Audyt wewnętrzny 2023 rok
  Wyświetleń: 120
 150. Zarządzenie Nr 55.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2023
  Wyświetleń: 118
 151. Projekt budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 117
 152. Rozbudowa Stacji Uzdatnia Wody w Biernacicach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sieroszewice - ZP.TP.01.2024
  Wyświetleń: 117
 153. Wykaz dotyczący działki nr 534/1 położonej w miejscowości Ołobok przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków nieruchomości sąsiedniej
  Wyświetleń: 117
 154. Zarządzenie Nr 69.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielowsi
  Wyświetleń: 116
 155. II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Masanów oznaczonych jako działki nr: 695/13; 695/14; 695/15; 695/16; 695/17
  Wyświetleń: 115
 156. Zarządzenie nr 84.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 115
 157. Uchwała nr XLVII/383/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 114
 158. Zarządzenie nr 87.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielowsi w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 114
 159. Zarządzenie Nr 93.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 września 2023 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 114
 160. Zarządzenie Nr 101.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 113
 161. Zarządzenie Nr 70.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach
  Wyświetleń: 113
 162. Zarządzenie Nr 99.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw rolnictwa i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 113
 163. Rozbudowa Stacji Uzdatnia Wody w Biernacicach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sieroszewice - ZP.TP.16.2023
  Wyświetleń: 112
 164. Uchwała Nr XLVIII/403/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 112
 165. Zarządzenie Nr 68.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 112
 166. Zarządzenie Nr 89.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia zasad jego funkcjonowania
  Wyświetleń: 112
 167. Audyt wewnętrzny 2024 rok
  Wyświetleń: 110
 168. Uchwała Nr XLVIII/402/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 września 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca
  Wyświetleń: 110
 169. Zarządzenie Nr 74.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 109
 170. Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sieroszewicach” w systemie „zaprojektuj i wybuduj - ZP.TP.02.2024
  Wyświetleń: 108
 171. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, na terenie położonym w gminie Sieroszewice, w miejscowości Zamość, dz. nr 48, 51, 56, 46/23, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/12, 46/13, 46/14, 46/15, 46/20, 46/21
  Wyświetleń: 108
 172. Uchwała nr XLVIII/394/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 107
 173. Uchwała Nr XLIX/406/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
  Wyświetleń: 106
 174. Zarządzenie Nr 100.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice
  Wyświetleń: 106
 175. Zarządzenie Nr 65.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 106
 176. Zarządzenie Nr 64.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 105
 177. Zarządzenie Nr 71.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamościu
  Wyświetleń: 105
 178. Zarządzenie Nr 73.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 105
 179. Zarządzenie nr 78.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 105
 180. Zarządzenie Nr 83.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jes
  Wyświetleń: 105
 181. Zarządzenie Nr 63.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 104
 182. Zarządzenie Nr 92.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2023/2024 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice
  Wyświetleń: 104
 183. Zarządzenie Nrr 66.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 104
 184. Uchwała Nr XLVIII/400/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 września 2023 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”
  Wyświetleń: 103
 185. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 102
 186. Zarządzenie nr 79.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  Wyświetleń: 102
 187. Zarządzenie Nr 97.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 102
 188. Zarządzenie Nr 72.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
  Wyświetleń: 101
 189. Zarządzenie nr 77.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 101
 190. Zarządzenie Nr 82.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice
  Wyświetleń: 101
 191. I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Masanów oznaczonych jako działki nr: 695/2; 695/3; 695/4; 695/5; 695/6; 695/7; 695/8; 695/9; 695/10; 695/11; 995/12
  Wyświetleń: 100
 192. Zarządzenie Nr 86.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2023/2024 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice
  Wyświetleń: 100
 193. Zarządzenie Nr 107.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024 - 2032
  Wyświetleń: 99
 194. Zarządzenie Nr 67.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2023
  Wyświetleń: 99
 195. Zarządzenie Nr 98.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw rolnictwa i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 99
 196. Sesja LII
  Wyświetleń: 98
 197. Uchwała Nr XLVIII/401/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
  Wyświetleń: 98
 198. Zarządzenie nr 81.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Sieroszewice
  Wyświetleń: 98
 199. Zarządzenie Nr 104.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 97
 200. Zarządzenie Nr 113.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zasad funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 97
 201. Zarządzenie nr 76.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 97
 202. Zarządzenie nr 85.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2023
  Wyświetleń: 96
 203. Zarządzenie Nr 95.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 95
 204. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 94
 205. Uchwała Nr L/419/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
  Wyświetleń: 93
 206. Uchwała nr XLVIII/395/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023 – 2032
  Wyświetleń: 92
 207. Uchwała Nr XLVIII/399/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2024 – 2027
  Wyświetleń: 92
 208. OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA WYBORCZE
  Wyświetleń: 91
 209. Zarządzenie nr 80.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Sieroszewice
  Wyświetleń: 91
 210. Uchwała Nr XLVIII/397/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2023 r.
  Wyświetleń: 90
 211. Zarzadzenie Nr 106.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023
  Wyświetleń: 90
 212. Uchwała Nr XLVIII/398/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 września 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 89
 213. Zarządzenie Nr 96.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice
  Wyświetleń: 89
 214. Uchwała Nr XLVIII/396/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2024 r. na zadanie pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km”
  Wyświetleń: 88
 215. Zarządzenie Nr 94.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice
  Wyświetleń: 88
 216. Uchwała Nr L/417/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 85
 217. Zarządzenie Nr 102.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 października 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Wyświetleń: 84
 218. Zarządzenie Nr 112.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia zasad jego funkcjonowania
  Wyświetleń: 84
 219. Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 81
 220. Zarządzenie Nr 103.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice
  Wyświetleń: 79
 221. Uchwała Nr XLIX/407/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
  Wyświetleń: 77
 222. Uchwała Nr XLIX/410/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze gminnej Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 76
 223. Zarządzenie Nr 110.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2023 r.
  Wyświetleń: 76
 224. Uchwała Nr XLIX/413/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 73
 225. Uchwała Nr XLIX/409/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 72
 226. Zarządzenie 108.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2024
  Wyświetleń: 72
 227. Uchwała Nr LI/426/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach
  Wyświetleń: 71
 228. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład Zasobu Mienia Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 71
 229. Uchwała Nr L/418/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023 – 2032
  Wyświetleń: 70
 230. Uchwała Nr L/420/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przez Gminę Sieroszewice z Gminami: Rzgów, Łęka Opatowska, Kraszewice i Ceków-Kolonia (Lider) w przedmiocie powierzenia Gminie Ceków-Kolonia realizacji zadania publicznego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w ramach działania dotyczącego zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe polegającej na wspólnej realizacji zadania pn. Zakup specjalistycznych pojazdów dla jedno
  Wyświetleń: 70
 231. Budżet na 2024 rok
  Wyświetleń: 69
 232. Stanowiska Radnych
  Wyświetleń: 67
 233. Uchwała Nr XLIX/404/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 67
 234. Zarządzenie Nr 105.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2023
  Wyświetleń: 67
 235. Uchwała Nr XLIX/416/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2024 – 2027
  Wyświetleń: 66
 236. Modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Sieroszewice - ZP.TP.03.2024
  Wyświetleń: 65
 237. Uchwała Nr XLIX/412/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 65
 238. Uchwała Nr XLIX/408/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 64
 239. Uchwała Nr XLIX/415/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
  Wyświetleń: 63
 240. Zarządzenie Nr 128.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032
  Wyświetleń: 63
 241. Uchwała Nr XLIX/411/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej Powiatu Ostrowskiego
  Wyświetleń: 62
 242. Deklaracja Nr L/7/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie współpracy przy adaptacji Gminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „AZYL ZOO”
  Wyświetleń: 61
 243. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 61
 244. Zarządzenie Nr 111.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2024 r.
  Wyświetleń: 61
 245. Zarządzenie Nr 91.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru i kontroli prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 61
 246. Uchwała Nr XLIX/414/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2024 r.
  Wyświetleń: 60
 247. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych. Świadczenie usług drogowego publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 60
 248. Zarządzenie Nr 126.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice
  Wyświetleń: 60
 249. Sesja LIII
  Wyświetleń: 59
 250. Uchwała Nr XLIX/405/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023 – 2032
  Wyświetleń: 59
 251. Zarządzenie Nr 123.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2024 w Gminie Sieroszewice
  Wyświetleń: 59
 252. INFORMACJE DLA WYBORCÓW
  Wyświetleń: 58
 253. Zarządzenie Nr 114.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 56
 254. Zarządzenie nr 117.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 56
 255. Zarządzenie nr 129.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2024
  Wyświetleń: 56
 256. Zmiana budżetu 04.12.2023 r.
  Wyświetleń: 55
 257. Zmiana budżetu 22.12.2023 r.
  Wyświetleń: 54
 258. Uchwała Nr LI/423/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
  Wyświetleń: 53
 259. Zarządzenie Nr 122.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań na zbycie lub dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Sieroszewice oraz nabywanych na rzecz gminy
  Wyświetleń: 53
 260. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozgałęźnika kablowego SN-15kV oraz elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV, na terenie położonym w miejscowości Rososzyca, na działkach nr 134, 43 i 475/14 (obręb Rososzyca), w gm. Sieroszewice
  Wyświetleń: 52
 261. Wykaz dotyczący niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 504/7, położonej w miejscowości Latowice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 52
 262. Zarządzenie Nr 130.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 52
 263. Zmiana budżetu 27.12.2023 r.
  Wyświetleń: 52
 264. Zarządzenie Nr 115.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń
  Wyświetleń: 51
 265. Plan kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach połozonych na terenie gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 48
 266. Sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego marki JELCZ-S415_2
  Wyświetleń: 47
 267. Struktura organizacyjna i informacje kontaktowe
  Wyświetleń: 47
 268. Zarządzenie Nr 1.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2024 rok
  Wyświetleń: 47
 269. Prace Rady
  Wyświetleń: 46
 270. Uchwała Nr LI/427/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 46
 271. Zarządzenie Nr 6.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice
  Wyświetleń: 45
 272. Uchwała Nr LI/425/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sieroszewice
  Wyświetleń: 44
 273. Zarządzenie Nr 125.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 44
 274. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 43
 275. Wykaz dotyczący niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 695/9, położonej w miejscowości Masanów przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 43
 276. Zarządzenie Nr 4.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2024
  Wyświetleń: 43
 277. Stawka i terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 42
 278. Uchwały Rady Gminy Sieroszewice, które dotyczą nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 42
 279. Zarzadzenie Nr 132.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2023
  Wyświetleń: 41
 280. Zarządzenie Nr 120.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 41
 281. Zarządzenie Nr 2.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice w 2024 roku
  Wyświetleń: 41
 282. Uchwała Nr LI/421/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 40
 283. Uchwała Nr LI/424/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami: Brudzew, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą i Miastem Tuliszków a Gminą Ceków-Kolonia (Lider) w przedmiocie powierzenia Gminie Ceków-Kolonia realizacji zadania publicznego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w ramach działania dotyczącego zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe polegającej na wspólnej
  Wyświetleń: 40
 284. Uchwała Nr LII/428/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 40
 285. Uchwała Nr LII/430/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024
  Wyświetleń: 40
 286. Zarządzenie Nr 124.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Parczewie w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 40
 287. Audyt wewnętrzny
  Wyświetleń: 38
 288. Zarządzenie nr 116.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  Wyświetleń: 38
 289. Poziom recyklingu w Gminie Sieroszewice
  Wyświetleń: 37
 290. Zarządzenie Nr 127.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)
  Wyświetleń: 37
 291. Zarządzenie Nr 109.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Wielowsi w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 36
 292. Zarządzenie Nr 118.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód, które mogą powstać w wyniku wystąpienia zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych na terenie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 36
 293. Zarządzenie Nr 121.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 36
 294. Zarządzenie Nr 5.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
  Wyświetleń: 35
 295. Dane firmy odbierającej odpady komunalne
  Wyświetleń: 34
 296. Obowiązki właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 34
 297. Zarządzenie Nr 3.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2024
  Wyświetleń: 34
 298. Uchwała Nr LI/422/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023 – 2032
  Wyświetleń: 33
 299. Analiza zagrożeń
  Wyświetleń: 32
 300. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Wspólnej, na terenie położonym w miejscowości Sieroszewice i Rososzyca, na działkach nr 262/2, 7/24 i 7/37 (obręb Sieroszewice) oraz 26/24 i 26/25 (obręb Rososzyca), gm. Sieroszewice
  Wyświetleń: 32
 301. Informacja dla Przedsiębiorców
  Wyświetleń: 31
 302. Zarządzenie Nr 133.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 grudnia 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 31
 303. Audyt i Kontrole
  Wyświetleń: 30
 304. Zarządzenie Nr 131.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032
  Wyświetleń: 30
 305. Miejsce zagospodarowania odpadów
  Wyświetleń: 29
 306. SPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
  Wyświetleń: 29
 307. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Sieroszewice
  Wyświetleń: 28
 308. Podmioty posiadające zezwolenie na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzący z gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 28
 309. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 22 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 26
 310. INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 26
 311. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 26
 312. Uchwała Nr LII/429/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024 – 2032
  Wyświetleń: 26
 313. Uchwała Nr XLIII/351/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 26
 314. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 26
 315. Zarządzenie nr 13.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dn. 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 26
 316. Firmy odbierające odpady z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 25
 317. Informacje dla mieszkańców
  Wyświetleń: 25
 318. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 24
 319. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 24
 320. Sesja II
  Wyświetleń: 23
 321. Zarządzenie Nr 134.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice
  Wyświetleń: 23
 322. Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 21
 323. Uchwała Nr LIII/438/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach
  Wyświetleń: 20
 324. INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 19
 325. INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 19
 326. Uchwała Nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 lutego 2013 r. W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 19
 327. Zarządzenie Nr 13.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 17
 328. Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach
  Wyświetleń: 16
 329. Informacja o pojemnikach na odpady komunalne
  Wyświetleń: 16
 330. INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 16
 331. Uchwała Nr XVIII/181/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rososzyca
  Wyświetleń: 16
 332. Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot.przeprowadzanych kontroli zawieranych umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 15
 333. Uchwała Nr LIII/431/2024Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
  Wyświetleń: 15
 334. Zarządzenie Nr 10.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2024
  Wyświetleń: 15
 335. INFORMACJA o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 14
 336. Zarządzenie Nr 12.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu
  Wyświetleń: 14
 337. Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)
  Wyświetleń: 14
 338. Budżet
  Wyświetleń: 13
 339. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach
  Wyświetleń: 13
 340. INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 13
 341. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 13
 342. Zarządzenie Nr 7.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Westrzy
  Wyświetleń: 12
 343. INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 11
 344. Uchwała Nr LIII/435/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2024 roku”
  Wyświetleń: 11
 345. Uchwały Rady Gminy 2024 rok
  Wyświetleń: 11
 346. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 11
 347. Zarządzenie Nr 23.2024 Wójta Gminy Sieroszeweice z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach
  Wyświetleń: 11
 348. Zarządzenie Nr 9.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024
  Wyświetleń: 11
 349. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 10
 350. Zarządzenie Nr 20.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na terenie Gminy Sieroszewice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 10
 351. Uchwała Nr LIII/432/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024 – 2032
  Wyświetleń: 9
 352. Uchwała Nr LIII/433/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej
  Wyświetleń: 9
 353. Zarządzenie Nr 11.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Westrzy
  Wyświetleń: 9
 354. Zarządzenie Nr 14.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice
  Wyświetleń: 9
 355. Zarządzenie Nr 24.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach
  Wyświetleń: 9
 356. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 8
 357. INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 8
 358. Uchwała Nr LIII/434/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
  Wyświetleń: 8
 359. Uchwała Nr LIII/437/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
  Wyświetleń: 8
 360. Zarządzenie Nr 17.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
  Wyświetleń: 8
 361. Zarządzenie Nr 21.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 lutego 2024 w sprawie odwołania i powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Sieroszewice.
  Wyświetleń: 7
 362. Uchwała Nr LIII/436/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 6
 363. Zmiana budżetu 09.02.2024 r.
  Wyświetleń: 5
 364. Zarządzenie Nr 133/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie sposobu szczegółowego postępowania pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową
  Wyświetleń: 4
 365. Zarządzenie Nr 15.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za 2023 rok
  Wyświetleń: 4
 366. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 3
 367. Zarządzenie Nr 8.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Westrzy
  Wyświetleń: 3
 368. Zmiana budżetu 30.01.2024 r.
  Wyświetleń: 3
 369. Instytucje Kultury
  Wyświetleń: 2