Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - 2023 ROK

K O M U N I K A T

Wójta Gminy Sieroszewice

z dnia 11 września 2023 roku

 

 Na  podstawie art. 5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.  z 2023 r.  poz. 571) oraz Uchwały nr XLI/248/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego  sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Sieroszewice zarządza konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie  otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.”


Czas trwania konsultacji: 11.09.2023 r. – 03.10.2023 r.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

a)    pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag – w Urzędzie Gminy Sieroszewice;

b)   podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dnia 25 września 2023 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice, pokój nr 7.

 

 

          Wójt Gminy Sieroszewice

                                                                                             /Anatol Piaskowski/

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf (198,04KB)

PDFINFORMACJA o wynikach konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbytych w dniach 11.09.2023 r. – 03.10.2023 r. (96,56KB)