Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura organizacyjna i informacje kontaktowe

schemat-organizacyjny.2wrzesien2022.jpeg

 

DANE KONTAKTOWE URZĘDU GMINY SIEROSZEWICE
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

ADRES NUMER TELEFONU ADRES E-MAIL NIP URZĘDU REGON

Urząd Gminy Sieroszewice

ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

62 739 60 76

62 739 60 23

62 739 60 89

sieroszewice@sieroszewice.pl 6221753422 000546250

 

DANE DO FAKTURY:

Gmina Sieroszewice

ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

NIP 622 25 65 007, Regon 250855156

 

STANOWISKA KIEROWNICZE

Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Numer
pokoju
Numer
wewnętrzny
telefonu
adres e-mailowy
Anatol Piaskowski Wójt Gminy 9 309
Bartosz Kubica

Zastępca Wójta

Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

12 312
Mirosława Busza Sekretarz Gminy 13 313
Karolina Kałużna Skarbnik Gminy 16 316
Marzena Pilarska Kierownik urzędu Stanu Cywilnego 6 306
Ryszard Boduch Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Ochrony Środowiska
19 319

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Numer
pokoju
Numer
wewnętrzny
telefonu
adres e-mailowy
Tomasz Woźniak

Inspektor ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5 305
Roman Sodolski Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 4 304
Grażyna Anioł Inspektor ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych 11 311
Monika Mądra Podinspektor ds. obsługi sekretariatu 10 330
Radosław Cegła

Radca Prawny

Inspektor Ochrony Danych

3 303

Tomasz Gabryszak Informatyk - -

 

REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY

Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Numer
pokoju
Numer
wewnętrzny
telefonu
adres e-mailowy
Janina Pawlak Inspektor ds. finansowo-płacowych 14 314
Maria Walczak Inspektor ds. księgowości budżetowej 14 314
Joanna Pilarska Inspektor ds. finansowo-księgowych 14 314
Edyta Domańska Inspektor ds. księgowości budżetowej 15 315
Bożena Jaś Inspektor ds. księgowości podatkowej 1 301
Dorota Dolata Inspektor ds. obsługi kasowej 1 301
Krystyna Fornalczyk Inspektor ds. wymiaru podatków 2 302
Agnieszka Kulas Inspektor ds. wymiaru podatków 2 302

 

REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Numer
pokoju
Numer
wewnętrzny
telefonu
adres e-mailowy
Damian Szkudlarek Inspektor ds.zamówień publicznych, infrastruktury i budownictwa 18 318
Łukasz Hałupnik Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego 20 320
Alicja Dysma Podinspektor ds. BHP i promocji 20 320
Milena Ryfa Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi 21 321
Anna Napierała Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i windykacji 21 321
Patrycja Kaczmarek Inspektor ds. ochrony przyrody i środowiska 21 327
Robert Osowicz

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

22 322
Aleksandra Jeziorna Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 22 322
Marzena Sztukowska

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Koordynator ds. dostępności

23 326
Emilia Kucharska Inspektor ds. rolnictwa i zarządzania kryzysowego 23 323
Karolina Jakubowska Podinspektor ds. zamówień publicznych i transportu publicznego 5 305
Joanna Woźniak Stanowisko ds. BHP i promocji - zastępstwo 20 320
Patrycja Frasunek Stanowisko ds. zamówień publicznych i transportu publicznego - zastępstwo 5 305

 

STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI

Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Numer
pokoju
Numer
wewnętrzny
telefonu
adres e-mailowy
Urszula Kalina Sprzątaczka - - -

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Jednostka organizacyjna Adres Numer telefonu Adres e-mail
GZEASiP - Gminy Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Ołobok,
ul. Kościelna 16

63-405 Sieroszewice

62

580 40 30

GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ostrowska 93

63-405 Sieroszewice

62

739 63 62

GZK - Gminny Zakład Komunalny

ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

62

735 10 62

GOK - Gminny Ośrodek Kultury

ul. Ostrowska 49

63-405 Sieroszewice

62

739 62 82

GBP - Gminna Biblioteka Publiczna

 

 

Filie:

- w Wielowsi

 

- w Ołoboku

 

- w Strzyżewie

ul. Ostrowska 49

63-405 Sieroszewice

 

ul. Słoneczna 10

 

ul. Kościelna 16

 

ul. Kolonia 52

62

739 62 92

 

 

62

739 00 24

62

739 04 36

62

739 80 08