Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jednostki pomocnicze

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: :

  1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
  3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
  4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Więcej informacji: Statut Gminy

 

Na terenie Gminy Sieroszewice znajduje się 18 sołectw, w których funkcję sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

 

WYKAZ SOŁTYSÓW

z terenu Gminy Sieroszewice

2024-2029

 

L.p.

Nazwisko i Imię

Wieś

1.

Zaremba Mariusz

Bibianki

2.

Warga Lech

Biernacice

3.

Rosa Henryk

Bilczew

4.

Szmaj Andrzej

Kania

5.

Szwarc Katarzyna

Latowice

6.

Płomiński Stanisław

Masanów

7.

Wojtkowski Roman

Namysłaki

8.

Skrobański Roman

Ołobok

9.

Majewski Wojciech

Parczew

10.

Bartnik Rafał

Psary

11.

Przybyłek Łucja

Raduchów

12.

Chwiłkowski Andrzej

Rososzyca

13.

Bochen Ryszard

Sieroszewice

14.

Kasprzyk Jerzy

Sławin

15.

Babarowska Karolina

Strzyżew

16.

Andrzejewski Wojciech

Westrza

17.

Karolak Stanisław

Wielowieś

18.

Skrzypek Tomasz

Zamość

 

STATUTY SOŁECTW PO ZMIANACH

Statut Sołectwa Biernacice

Statut Sołectwa Bibianki

Statut Sołectwa Bilczew

Statut Sołectwa Kania

Statut Sołectwa Latowice

Statut Sołectwa Masanów

Statut Sołectwa Namyslaki

Statut Sołectwa Ołobok

Statut Sołectwa Parczew

Statut Sołectwa Psary

Statut Sołectwa Raduchów

Statut Sołectwa Rososzyca

Statut Solectwa Sieroszewice

Statut Sołectwa Sławin

Statut Sołectwa Strzyżew

Statut Sołectwa Westrza

Statut Sołectwa Wielowieś

Statut Sołectwa Zamość