Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2024 roku

Informacja o naborze wniosków na przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2024 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 roku poz. 5115) oraz Uchwałą nr IV/25/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 roku poz. 5720) ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioski można składać od 8 lipca 2024 r. do 19 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice - sekretariat pok. nr 10 w godzinach urzędowania lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Gminy Sieroszewice.

O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Sieroszewice kompletnych wniosków spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą rozpatrywane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.


Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z ww. Uchwałą. 


Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy, na których brak jest istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacyjnej, bądź podłączenie do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacyjnej jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

 

PLIKI DO POBRANIA:

  1. PDFProcedura naboru (127,34KB)
  2. PDFUCHWAŁA NR II/9/2024 RADY GMINY SIEROSZEWICE z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice (2,24MB)
  3. PDFUCHWAŁA NR IV/25/2024 RADY GMINY SIEROSZEWICE z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice (2,17MB)
  4. PDFWNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (154,77KB)
  5. PDFZgoda właściciela/współwłaściciela (109,25KB)
  6. PDFRozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (132,71KB)
  7. PDFOświadczenie o pomocy de minimis (200,08KB)
  8. PDFOświadczenie o posiadanym rachunku bankowym (332,54KB)
  9. PDFFormularz de minimis (101,24KB)