Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023

PDFPOSTANOWIENIE NR 123/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 27 kwietnia 2023 r. (1,05MB)
PDFPOSTANOWIENIE NR 132/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 28 kwietnia 2023 r. (3,15MB)
PDFPOSTANOWIENIE NR 147/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 25 maja 2023 r (898,45KB)

PDFPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r.pdf (333,78KB)

PDFZarządzenie Nr 73.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r.w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych (174,34KB)

PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (351,14KB)

PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (347,76KB)
PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (216,44KB)
PDFZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. (141,63KB)
PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (270,13KB)
PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (289,11KB)

PDFOBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (103,78KB)

PDFPOSTANOWIENIE NR 222/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Sieroszewice do stanu faktycznego (1 004,59KB)

PDFKOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 28 sierpnia 2023 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (114,56KB)

PDFKOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (109,18KB)

PDFINFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KALISZU z dnia 30 sierpnia 2023 r.pdf (228,95KB)

PDFInformacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego_kor.pdf (84,61KB)

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (403,94KB)

PDFI N F O R M A C J A WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE z dnia 7 września 2023 r. w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (132,83KB)

PDFZgłoszenie dowozu wyborcy do lokalu wyborczego zgodnie z art. 37e Kodeksu wyborczego (244,76KB)

PDFPOSTANOWIENIE NR 2482023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 11 września 2023 r.pdf (638,27KB)

PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 września 2023 roku (217,29KB)

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 18 września 2023 r.pdf (99,64KB)

PDFPOSTANOWIENIE NR 269-2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 25 września 2023 r.pdf (39,07KB)

PDFZAŁĄCZNIK do postanowienia 269-2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 25 września 2023r.pdf (367,09KB)

PDFINFORMACJA o składach obwodowych komisji wyborczych w gminie Sieroszewice.pdf (244,19KB)

PDFOBWIESZCZENIE Okregowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dn. 20 września 2023r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 95 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (505,81KB)

PDFOBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dn. 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (526,61KB)

PDFINFORMACJA DLA WYBORCÓW o wyznaczeniu nowych siedzib głosowania.pdf (1 004,48KB)
PDFINFORMACJA o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego do lokali wyborczych w dn. 15 października 2023 r.pdf (929,15KB)

PDFPOSTANOWIENIE NR 2772023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Sieroszewice.pdf (35,52KB)