bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Rok 2014 > "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Strzyżew – Stara Wieś gm. Sieroszewice” strona główna 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-10-01 15:00:29 | Data modyfikacji: 2014-10-01 15:01:03.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Dane wyjściowe do projektowania

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-10-01 15:01:49 | Data modyfikacji: 2014-10-01 15:02:47.
 Kosztorys

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-10-01 15:03:20 | Data modyfikacji: 2014-10-01 15:03:57.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-10-01 15:04:25 | Data modyfikacji: 2014-10-01 15:04:44.
 Plan orientacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-10-01 15:05:17 | Data modyfikacji: 2014-10-01 15:05:37.
 Plan sytuacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-10-01 15:06:02 | Data modyfikacji: 2014-10-01 15:07:30.
 Przekrój

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-10-01 15:07:50 | Data modyfikacji: 2014-10-01 15:08:07.
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-10-01 15:08:58 | Data modyfikacji: 2014-10-01 15:09:34.
 Załączniki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-10-01 15:09:57 | Data modyfikacji: 2014-10-01 15:10:53.

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA


 


Zmiana treści ogłoszenia w postępowaniu  Rozpoznanie cenowe  p.n.   „Przebudowa  nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości  Strzyżew Stara Wieś , gm. Sieroszewice”  Nr ZP BSU.19.2014 


pkt 2 lit a  druku  Oferty   (zał nr 2)  otrzymuje brzmienie


 termin wykonania zamówienia: ____________________ (wymagalny 8 listopada 2014)

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-10-02 07:41:12 | Data modyfikacji: 2014-10-02 07:41:51.

Zobacz:
 Przetargi .  Zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro . 
Data wprowadzenia: 2014-10-02 07:41:12
Data modyfikacji: 2014-10-02 07:41:51
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl