bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych strona główna 

Wójt Gminy Sieroszewice informuje o konsultacjach społecznych w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sieroszewice na lata 2017 – 2023.                                                    


 1. Celem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców Gminy Sieroszewice  opinii, ewentualnych uwag i propozycji dotyczących projektu.


 2. Termin i miejsce konsultacji ustala się na okres od 4 maja 2017 r. do 19.maja.2017 r. na terenie Gminy Sieroszewice.


 3.  Konsultacje społeczne prowadzone będą,


1) przez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej:


a) drogą elektroniczną na adres mailowy: gopssieroszewice@osw.plb)  drogą korespondencyjną lub bezpośrednio na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ostrowska  93, 63-405 Sieroszewice.


2) poprzez formularz do pobrania  na stronie www.bip.sieroszewice.pl,


4. Informacji i wyjaśnień dotyczących Strategii rozwiązywania problemów społecznych  w Gminie Sieroszewice na lata  2017 – 2023 udzielają:


- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach


- Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach


- tel.:  62 739 63 62, 510 982 793, 510, 982 760.


5. Strategia jest umieszczona na stronie  BIP Sieroszewice


( http://www.bip.sieroszewice.pl/ ) i w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.


 Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po  19 maja 2017 r. nie będą brane pod uwagę.


 


PLIKI DO POBRANIA:

Zarządzenie Nr 253/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sieroszewice na lata 2017-2023

Formularz konsultacyjny

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretrz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2017-05-02 06:49:12 | Data modyfikacji: 2017-05-02 06:55:39.
 Informacja z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-23 13:13:48 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:16:13.
Data wprowadzenia: 2017-05-23 13:13:48
Data modyfikacji: 2017-05-23 13:16:13
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski
Opublikowane przez: Roman Sodolski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl