bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Gospodarka nieruchomościami > Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Rososzyca i Ołobok strona główna 

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Sieroszewice


Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach: od 29.01.2020 r. do 19.02.2020 r.


wywieszono WYKAZY dotyczące:


- działki nr 242 i 243 położonych w miejscowości Rososzyca, przeznaczonych do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


- działki nr 660 położonej w miejscowości Ołobok, przeznaczonej do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


 


                                                                                                                         Wójt Gminy Sieroszewice


                                                                                                                            /-/ Anatol Piaskowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Ołobok - działka nr 660 - pdf.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Rososzyca - działka nr 242, 243 - pdf.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2020-01-28 10:17:01 | Data modyfikacji: 2020-01-28 10:32:03.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 Informacja o wyniku przetargu - Rososzyca

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2020-06-29 15:51:37 | Data modyfikacji: 2020-06-29 15:54:00.
 Informacja o wyniku przetargu - Ołobok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2020-06-29 15:54:42 | Data modyfikacji: 2020-06-29 15:58:26.

Zobacz:
   Rok 2019
   Rok 2020
   Rok 2021
Data wprowadzenia: 2020-06-29 15:54:42
Data modyfikacji: 2020-06-29 15:58:26
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl