bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Uchwały Rady > Sesja 31 strona główna 
 Uchwała Nr XXXI/208/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2005 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:18:36.
 Uchwała nr XXXI/209/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego na modernizację drogi gminnej w m. Sieroszewice - ul. Sportowa oraz budowę chodnika w m. Latowice (kontynuacja) i poszerzenie drogi gminnej w m. Latowice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:09:52 | Data modyfikacji: 2006-11-30 12:49:15.
 Uchwała Nr XXXI/210/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:13:41 | Data modyfikacji: 2006-11-30 12:50:11.
 Uchwała Nr XXXI/211/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie dofinansowania zakupu radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Sieroszewicach.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:15:16 | Data modyfikacji: 2006-11-28 11:06:58.
 Uchwała Nr XXXI/212/2005 Rady Gminy Sieroszewice z dnia z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2006 r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-23 08:41:31 | Data modyfikacji: 2006-11-24 14:10:38.
Uchwała Nr XXXI/213/2006 Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia
"Planu rozwoju miejscowości Psary"
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:16:40.
 Uchwała Nr XXXI/214/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania ze składu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury radnego Pana Stanisława Terecha.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:20:51.
Uchwała Nr XXXI/215/2006 Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia
Wójtowi Gminy Sieroszewice miesiącznego limitu
kilometrów na jazdy lokalne.
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:23:30.
 Uchwała Nr XXXI/216/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie regulaminu ustalenia zasad i trybu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla Gminy Sieroszewice"

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:27:58.
 Uchwała Nr XXXI/217/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2006r w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Gminy Sieroszewice"

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:29:34.

Zobacz:
   2022 r.
   2021 r.
   2020 r.
   2019 r.
   2018 r.
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   2014 r.
   2013 r.
   2012 r.
   2011 r.
   2010 r.
   2009 r.
   2008r.
   2007r.
   2006r.
   2005r.
   2004r.
   2003r.
   poprzednie
   tematycznie
Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:29:34
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl