bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Tryb podstawowy strona główna 

Zobacz:
   Przebudowa chodnika w miejscowości Rososzyca ul. Łąkowa
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna
   Wykonanie projektu budowlanego wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową na budowę, przebudowę, modernizację oczyszczalni ścieków w Rososzycy
   Wykonanie projektu budowlanego wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową na budowę, przebudowę, modernizację oczyszczalni ścieków w Rososzycy
   Przebudowa chodnika w miejscowości Rososzyca ul. Łąkowa - ZP.TP.05.2022
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna - ZP.TP.06.2022
   Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV - ZP.TP.07.2022
   Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studniu rezerwowej - ZP.TP.08.2022
   Zakup sprzetu komputerowego w ramach wsparcia rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR - ZP.TP.09.2022
   Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studniu rezerwowej - ZP.TP.10.2022
   Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym - ZP.TP.11.2022
   Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2022/2023 - ZP.TP.12.2022
   Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach - ZP.TP.13.2022
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl