bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Gospodarka nieruchomościami > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w m. Zamość strona główna 

OGŁOSZENIE 


Wójt Gminy Sieroszewice


 


 


Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach: od 02.03.2021 r. do 23.03.2021 r.


wywieszono WYKAZ dotyczący:


- działek nr 46/5; 46/6; 46/7; 46/8; 46/9; 46/10; 46/11; 46/12; 46/13; 46/14; 46/15; 46/16; 46/17; 46/18; 46/19; 46/20; 46/21; 46/22 położonych w miejscowości Zamość, przeznaczonych do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


 


 


 Wójt Gminy


/-/ Anatol Piaskowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w m. Zamość

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2021-03-02 13:16:58.

Zobacz:
 Rok 2019 .  Rok 2020 .  Rok 2021 . 
Data wprowadzenia: 2021-03-02 13:16:58
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl