bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Struktura organizacyjna strona główna 

Informacja dotycząca rodzajów, zasad przyjmowania i załatwiania spraw należących do szczegółowych zakresów zadań komórek organizacyjnych urzędu, a wynikających z przepisów prawa materialnego.


W przypadku braku oczekiwanych informacji można zidentyfikować sprawę przeglądając zakresy działania komórek organizacyjnych urzędu ustalone w regulaminie organizacyjnym.

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:53:19.

Zobacz:
 Regulamin organizacyjny .  Karty usług - załatwianie spraw .  Ewidencje i rejestry . 
Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:53:19
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl