bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Uchwały Rady > Sesja 18 strona główna 
 Uchwała Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-09-12 10:10:56.
 Uchwała Nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-09-10 08:30:50.
 Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-09-10 08:32:36.
 Uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-09-12 10:12:52.
 Uchwała Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Wielowsi przy ul. Słonecznej 6

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-09-12 10:15:28.
 Uchwała Nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia, cofania, i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-09-12 10:17:46.
 Uchwała Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. "Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim"

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-09-12 10:19:38.

Zobacz:
   2022 r.
   2021 r.
   2020 r.
   2019 r.
   2018 r.
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   2014 r.
   2013 r.
   2012 r.
   2011 r.
   2010 r.
   2009 r.
   2008r.
   2007r.
   2006r.
   2005r.
   2004r.
   2003r.
   poprzednie
   tematycznie
Data wprowadzenia: 2012-09-12 10:19:38
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak
Opublikowane przez: Roman Sodolski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl