bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Uchwały Rady > Sesja 21 strona główna 
 Uchwała Nr XXI/145/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-13 14:30:11.
 Uchwała Nr XXI/146/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-13 14:30:55.
 Uchwała Nr XXI/147/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:26:13.
 Uchwała Nr XXI/148/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:27:27.
 Uchwała Nr XXI/149/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:29:59.
 Uchwała Nr XXI/150/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla gminy Sieroszewice”.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:31:20.
 Uchwała Nr XXI/151/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:32:47.
 Uchwała Nr XXI/152/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:33:53.

Zobacz:
   2022 r.
   2021 r.
   2020 r.
   2019 r.
   2018 r.
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   2014 r.
   2013 r.
   2012 r.
   2011 r.
   2010 r.
   2009 r.
   2008r.
   2007r.
   2006r.
   2005r.
   2004r.
   2003r.
   poprzednie
   tematycznie
Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:33:53
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak
Opublikowane przez: Roman Sodolski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl