Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok3/2017
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuDecyzja umarzająca postępowanie administracyjne.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi leśnej w m. Wielowieś w Leśnictwie Miłaszka, na terenie działek ewidencyjnych nr 2574, 2575, 2576, 25
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
3017072
Znak sprawyIZO.6220.03.2017
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: Wójt Gminy Sieroszewice; Siedziba: Urząd Gminy Sieroszewice; Adres: ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice
Data dokumentu2017-03-06
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2017-03-06
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Gminy Sieroszewice; Wydział Ochrony Środowiska; pok. nr 3; tel. 62/7396089
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie1/2017
Data zamieszczenia w wykazie2017-03-23
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi