Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok6/2019
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 97 w miejscowości Kęszyce, gmina Sieroszewice - Kęszyce B
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
3017072
Znak sprawyIZO.6220.2.2019
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: Wójt Gminy Sieroszewice; Siedziba: Urząd Gminy Sieroszewice; Adres: ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice
Data dokumentu2019-07-01
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2019-07-01
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Gminy Sieroszewice; Wydział Ochrony Środowiska; pokój nr 21; tel: 62/7396089
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie2019-07-03
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi