Regulamin organizacyjny ustala organizację i zasady funkcjonowania urzędu. Nadawany jest przez wójta w formie zarządzenia. Określa w szczególności podział zadań i kompetencji pomiędzy wójtem a jego zastępcą, skarbnikiem i sekretarzem gminy oraz określa komórki organizacyjne, którym przypisane są realizowane zadania wynikające z przepisów prawa materialnego.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2004-09-07 07:54:31 | Data modyfikacji: 2010-02-24 13:30:12.

Zarządzenie Nr 111.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Zarządzenie Nr 9.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 stycznia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

 Zarządzenie Nr 2.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-02-03 12:54:58 | Data modyfikacji: 2020-02-03 12:55:09.
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-02-05 13:54:10.
 Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego - kontrola wewnętrzna

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2016-12-01 09:50:04 | Data modyfikacji: 2020-02-03 13:05:22.
 Schemat organizacyjny

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2016-12-01 09:51:12 | Data modyfikacji: 2022-02-03 12:50:36.
 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Data wprowadzenia: 2020-02-05 13:53:49.
Data wprowadzenia: 2020-02-05 13:53:49
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska