OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice"

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-09-13 13:59:12 | Data modyfikacji: 2013-09-13 14:00:02.DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-09-13 14:01:14 | Data modyfikacji: 2013-09-13 14:01:55.INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-09-26 14:15:08 | Data modyfikacji: 2013-09-26 14:15:21.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-09-26 14:26:41 | Data modyfikacji: 2013-09-26 14:26:54.
Data wprowadzenia: 2013-09-26 14:26:41
Data modyfikacji: 2013-09-26 14:26:54
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski