Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-10-25 14:14:47.


 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-10-25 14:16:26.


 Wykaz majątku Gminy Sieroszewice - zał. do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-10-25 14:18:37.ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE  Pytanie i odpowiedź dotyczące postępowania przetargowego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:56:20 | Data modyfikacji: 2013-11-05 14:56:37. Pytanie i odpowiedź dotyczące postępowania przetargowego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-11-07 09:05:02 | Data modyfikacji: 2013-11-07 09:05:51.INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-11-18 13:44:54 | Data modyfikacji: 2013-11-18 13:45:54.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-12-05 12:58:41 | Data modyfikacji: 2013-12-05 13:44:30.
Data wprowadzenia: 2013-12-05 12:58:41
Data modyfikacji: 2013-12-05 13:44:30
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski