Zobacz:
   Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności Gminy Sieroszewice
   Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sieroszewice
   Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów – II etap - ogrodzenie
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzyca ul. Łąkowa – II etap
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Ceglana – II etap
   Budowa centrum wsi w Ołoboku
   Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2013r.
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Westrza
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Latowice - Kęszyce
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Sieroszewice ul. 23 Stycznia
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Masanów - Młynik etap I
   Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie, Zamościu i Rososzycy oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2013/2014
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Kasztanowa i ul. Kwiatowa
   Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew - Strzyżówek
   Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Latowicach
   Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sieroszewice ZP.PN.17.13
   Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Sieroszewice
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: