Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2014-03-06 11:48:47 | Data modyfikacji: 2021-05-11 08:58:11.
 Obszary współpracy i kontakty z organizacjami pozarządowymi

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2014-03-06 12:15:13 | Data modyfikacji: 2019-02-12 13:58:44.
 Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2021-03-08 13:03:28.
 Informator dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2019-10-01 15:03:18 | Data modyfikacji: 2020-10-01 09:19:51.
Data wprowadzenia: 2019-10-01 15:03:18
Data modyfikacji: 2020-10-01 09:19:51
Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska