OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-03-13 13:58:52 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:59:40.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-03-13 14:01:04 | Data modyfikacji: 2014-03-13 14:01:45.

 Załączniki do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-03-13 14:02:08.

 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-03-13 14:03:41 | Data modyfikacji: 2014-03-13 14:04:42.

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-03-13 14:05:20 | Data modyfikacji: 2014-03-13 14:07:36.

 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-03-13 14:08:11 | Data modyfikacji: 2014-03-13 14:09:38.

 Rysunek nr 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-03-13 14:10:17 | Data modyfikacji: 2014-03-13 14:10:37.

 Rysunek nr 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-03-13 14:11:46 | Data modyfikacji: 2014-03-13 14:12:46.

 Rysunek nr 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-03-13 14:13:34 | Data modyfikacji: 2014-03-13 14:13:58.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-04-02 08:06:44 | Data modyfikacji: 2014-04-02 08:07:02.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-04-14 14:21:31 | Data modyfikacji: 2014-04-14 14:22:02.

SPROSTOWANIE

DO OGŁOSZENIA  Z DNIA 14.04.2014  DOTYCZĄCEGO

 

ZAWIADOMIENIA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ZP.PN. 08.2014  dotyczącego „Budowy siłowni zewnętrznej w Sieroszewicach „

Punkt uzasadnienie  wyboru winien brzmieć:

 

 

Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu złożono  trzy oferty spełniające  wymagania określone w SIWZ. Oferta w.w. Firmy zawiera najniższą cenę.  Oferowana kwota zawarta jest w ramach dostępnych środków. Oferta spełnia wymogi określone  dokumentacją projektową oraz SIWZ

 

Pozostała część dokumentu pozostaje bez zmian.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-04-15 08:31:40 | Data modyfikacji: 2014-04-15 08:31:46.

Zobacz:
 Budowa zbiornika żelbetowego w SUW Namysłaki .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Zamościu. .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Masanowie ul. Młynik II i III etap .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rososzycy ul. Środkowa .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rososzycy ul. Kościelna .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Sieroszewicach ul. Ogrodowa .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Sieroszewicach ul. Słoneczna .  Budowa siłowni zewnętrznej w Sieroszewicach .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Wielowsi (ciąg Strzyżew – Wydarta – Strzyżew - Strzyżówek) .  „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sieroszewice i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” .  Przebudowa i rozbudowa Domu Strażaka w Sławinie .  Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie, Zamościu i Rososzycy oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2014/2015. .  Budowa centrum wsi w Ołoboku II etap. . 
Data wprowadzenia: 2014-04-15 08:31:40
Data modyfikacji: 2014-04-15 08:31:46
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski