Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym , turystyki i krajoznawstwa , ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2015.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-01-07 15:00:21 | Data modyfikacji: 2015-01-07 15:00:41.
 Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2015-01-07 15:09:02 | Data modyfikacji: 2015-01-07 15:09:22.
 Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2015-01-07 15:10:26 | Data modyfikacji: 2015-01-07 15:10:30.
 Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2015-01-07 15:11:30 | Data modyfikacji: 2015-01-07 15:11:35.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2015-01-07 15:13:11 | Data modyfikacji: 2015-01-07 15:13:15.

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE SIEROSZEWICE NA ROKU 2015

 Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - wz Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2015-02-06 14:35:54 | Data modyfikacji: 2015-02-09 08:33:02.

Zobacz:
 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2015 . 
Data wprowadzenia: 2015-02-06 14:35:54
Data modyfikacji: 2015-02-09 08:33:02
Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - wz Tomasz Woźniak
Opublikowane przez: Roman Sodolski