Uchwała Rady Gminy Nr XIII/73/2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieroszewice na 2004 rok.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 10:57:31.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w 2004r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:01:46.
 Wydatki na zadania zlecone na rok 2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:03:17.
 Wydatki budżetu na rok 2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:04:06.
 Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/74/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieroszewice na rok 2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:07:10.
 Dodatki na zadania zlecone na rok 2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:08:34.
 Limity na Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2006

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:11:09.
 Dochody budżetu na rok 2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:14:51.
 Plan przychodów i rozchodów w roku 2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:16:54.
 Dochody zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji samorzorządowej.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:21:22.
 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:23:50.
 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na rok 2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:28:44.
 Prognoza dochodów, wydatków oraz długu (wg stanu na koniec danego roku) w latach 2004 – 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-06 08:30:48.
 Informacja gminy o wielkości spłat zobowiązań w latach 2004 – 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-06 08:33:18.
 Informacja gminy o wielkości spłat zobowiązań w latach 2004 – 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-06 08:33:56.
 Dochody budżetu na rok 2004 zał. Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 142/2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-25 10:07:18.
 Wydatki budżetu na rok 2004 zał. Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 143/2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-25 10:08:37.
 Wydatki budżetu na rok 2004 zał. Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 142/2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-25 10:10:48.
 Dochody budżetu na rok 2004 zał. Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 140/2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-25 10:22:09.
 Dotacje na zadania na rok 2004 zał. Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 140/2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-25 10:23:22.
 Wydatki na zadania zlecone na rok 2004 zał. Nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 140/2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-25 10:24:21.
 Wydatki budżetu na rok 2004 zał. Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 140/2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-25 10:25:30.
 Dochody budżetu na rok 2004 (zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XIX/119/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2004r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:46:38.
 Wydatki budżetu na rok 2004 (zał. nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XIX/119/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2004r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:48:24.
 Wydatki na zadania zlecone na rok 2004 (zał. nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XIX/119/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2004r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:49:29.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na rok 2004 (zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XIX/119/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2004r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:50:38.
 Dochody budżetu na rok 2004 (zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XX/121/2004 z dnia 31.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2004r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-26 12:31:35.
 Przychody budżetu na rok 2004 (zał. nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XX/121/2004 z dnia 31.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2004r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-26 12:33:32.
Data wprowadzenia: 2005-01-26 12:33:32
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek