Dochody budżetu na 2005r. (zał. nr 1 Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XIX/120/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 11:24:29.
 Wydatki budżetu na 2005r. (zał. nr 2 Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XIX/120/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 11:26:48 | Data modyfikacji: 2005-01-24 11:34:15.
 Plan przychodów i rozchodów w 2005r. (zał. nr 3 Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XIX/120/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 11:27:58 | Data modyfikacji: 2005-01-24 11:34:30.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w 2005r. (zał. nr 4 Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XIX/120/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 11:29:18 | Data modyfikacji: 2005-01-24 11:34:50.
 Limity na wieloletni program inwestycyjny 2005 - 2007 (zał. nr 5 Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XIX/120/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 11:31:57 | Data modyfikacji: 2005-01-24 11:35:07.
 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2005r. (zał. nr 6 Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XIX/120/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 11:33:55 | Data modyfikacji: 2005-01-24 11:35:26.
 Dochody budżetu na 2005r. (zał. nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 161/2005 z dnia 10.01.2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2005r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 11:59:45.
 Wydatki budżetu na 2005r. (zał. nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 161/2005 z dnia 10.01.2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2005r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 12:06:13.
 Wydatki budżetu na 2005r. (zał. nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 157/2005 z dnia 10.01.2005r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2005r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 12:08:59.
 Dochody budżetu na rok 2004 (zał. nr 1 do Zarzadzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 163/2004 z dnia 11.01.2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2005r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 12:58:13 | Data modyfikacji: 2005-01-24 12:59:01.
 Wydatki budżetu na rok 2004 (zał. nr 1 do Zarzadzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 164/2004 z dnia 11.01.2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2005r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:05:21.
 Wydatki budżetu na rok 2004 (zał. nr 2 do Zarzadzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 163/2004 z dnia 11.01.2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2005r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:09:32.

Zobacz:
 Zmiany budżetu 21.06.2005r. .  Zmiany budżetu 29.06.2005r. .  Układ wykonawczy budżetu gminy 30.06.2005 .  Zmiany budżetu 20.07.2005r. .  Zmiany budżetu 01.08.2005r. .  Zmiany budżetu 24.08.2005r. .  Układ wykonawczy budżetu gminy 20.07.2005 .  Układ wykonawczy budżetu gminy 17.08.2005 .  Układ wykonawczy budżetu gminy 05.09.2005 .  Prognoza budżetowa .  Zmiany budżetu 23.09.2005 .  Zmiany budżetu 07.10.2005 .  Zmiany budżetu 12.10.2005 .  Układ wykonawczy planu finansowego 13.10.2005 .  Zmiany budżetu 21.10.2005 .  Zmiany budżetu 28.11.2005 .  Zmiany budżetu 30.11.2005 .  Układ wykonawczy planu finansowego 07.12.2005 .  Zmiany budżetu 29.12.2005 . 
Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:09:32
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek