Zobacz:
   Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
   Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice
   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami
   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Sieroszewice
   Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice
   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami
   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Sieroszewice deficytu budżetu roku 2020
   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za pierwsze półrocze 2020 roku
   Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice
   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Sieroszewice deficytu budzetu 2021 r.
   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 września 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Sieroszewice za pierwsze półrocze 2021 roku
   Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice
   Opinia RIO o możliwości sfinasowania deficytu przez Gminę Sieroszewice
   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyrazenia opinii o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2023 rok
   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Sieroszewice deficytu budżetu przedstawionego w projekcie budzetu na 2023 rok
   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: