Logo akcji społecznej "Przejrzysta Polska"


     
Akcja społeczna "Przejrzysta Polska"

Z dniem 1 stycznia 2005 r. Urząd Gminy Sieroszewice przystąpił do akcji społecznej "Przejrzysta Polska" prowadzonej przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Akcja trwa od stycznia 2005 r. - do grudnia 2005 r. i ma na celu, poprzez promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, poprawić jakość życia publicznego i pobudzić aktywność obywatelską.

Uczestnictwo w akcji wiąże się z wypełnianiem zadań obowiązkowych i dodatkowych podporządkowanym 6 zasadom:

  • zasadzie przejrzystości,
  • zasadzie braku tolerancji dla korupcji,
  • zasadzie partycypacji społecznej,
  • zasadzie przewidywalności,
  • zasadzie fachowości,
  • zasadzie rozliczalności.

Pozytywne zakończenie programu, czyli zrealizowanie co najmniej 6 zadań obligatoryjnych (co najmniej 3 - do 1 września 2005 r. i co najmniej 5 - do 30 listopada 2005 r.) jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu "Przejrzysty Samorząd"

Koordynatorem działań z zakresu "Przejrzystej Polski"  jest Sekretarz Gminy Mirosława Busza

tel. (062) 739-60-89 wew. 41, e-mail: sekretarz@sieroszewice.pl

Wszelkie informacje i materiały dotyczące akcji dostępne są pod adresem: http://www.przejrzystapolska.pl

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-04-21 12:48:44 | Data modyfikacji: 2005-08-31 09:57:49.

Zobacz:
 Informacje o akcji .  Zasada przejrzystości .  Zasada przeciw korupcji .  Zasada partycypacji .  Zasada przewidywalności .  Zasada fachowości .  Zasada rozliczalności . 
Data wprowadzenia: 2005-04-21 12:48:44
Data modyfikacji: 2005-08-31 09:57:49
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek