Zarządzenie Nr 115.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-21 16:45:27 | Data modyfikacji: 2020-12-21 16:45:58.
 Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2020-12-21 16:27:07.

Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego - wersja edytowalna

 Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2020-12-21 16:23:33 | Data modyfikacji: 2020-12-21 16:24:39.

Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego - wersja edytowalna

 Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2020-12-21 16:32:51 | Data modyfikacji: 2020-12-21 16:33:55.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2020-12-21 16:35:46 | Data modyfikacji: 2020-12-21 16:36:18.

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego - wersja edytowalna

 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2020-12-21 16:38:06 | Data modyfikacji: 2020-12-21 16:38:57.
 Oświadczenie wolontariusza

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2020-12-21 16:41:47 | Data modyfikacji: 2020-12-21 16:42:43.
 Ogłoszenie o wynikach konkursu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2021-01-20 13:55:22.
Data wprowadzenia: 2021-01-20 13:55:22
Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska