Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i segregowanych w 2021 roku

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:48:22 | Data modyfikacji: 2020-12-29 11:50:51.
 Informacja o sposobie segregacji śmieci

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-02-28 21:28:41 | Data modyfikacji: 2020-01-09 16:02:30.
 Informacja o pojemnikach na odpady komunalne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-06 08:41:27.
 Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 08:45:57 | Data modyfikacji: 2020-01-13 10:57:57.
 Dane firmy odbierającej odpady komunalne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:08:29.
 Osiąniete poziomy recyklingu w 2013 i 2014 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:11:59.
 Podmioty posiadające zezwolenie na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzący z gospodarstw domowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:15:04.
 Punkt Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:19:03.
 Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotyczący przeprowadzanych kontroli zawieranych umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:25:42.
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2019-10-24 11:20:40.

Zobacz:
   Akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sieroszewice
   Archiwum
Data wprowadzenia: 2019-10-24 11:20:40
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska