1.1 Opracowanie opisu usług świadczonych w
urzędzie

 

 

 

RAPORT O SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA KART USŁUG (POZA INTERNETEM)

 

           

Karty usług Urzędu Gminy Sieroszewice zawierają wszelkie niezbędne informacje do załatwienia danej sprawy m.in. komórkę odpowiedzialną za realizację usługi, podstawę prawną, wykaz niezbędnych dokumentów, informacje dotyczące wielkości pobieranych opłat (w przypadku, gdy są one pobierane), termin załatwienia sprawy oraz informacje na temat trybu odwoławczego.

Celem wprowadzenia kart usług jest usprawnienie funkcjonowania urzędu, a także ułatwienie mieszkańcom załatwienie skomplikowanych dla nich spraw. Karty usług są dostępne na stronie internetowej urzędu www.bip.sieroszewice.pl . Znajdują się także w Sekretariacie Urzędu, gdzie każda zainteresowana osoba może je pobrać i spokojnie, bez pośpiechu zapoznać się z informacjami w niej zawartymi. W sekretariacie dostępne są także formularze wniosków wymagane do złożenia w celu załatwienia danej sprawy. Ponadto, karty usług wraz z formularzami znajdują się w każdej komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację usługi. Łącznie na stanowiskach urzędu znajdują się 54 karty usług oraz 42 formularze wniosków.

 

Tabela 1. Wykaz ilości kart usług znajdujących się w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

 

L.P

Nazwa referatu, samodzielnego stanowiska pracy, jednostki organizacyjnej

Ilość kart usług

Ilość formularzy wniosków

1

Referat Finansowo-Podatkowy

11

5

2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1

7

3

Stanowisko ds.Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

14

12

4

Stanowisko ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska,  Gospodarki Mieszkaniowej oraz Obrony Cywilnej

5

6

5

Stanowisko ds.Kancelarii

1

0

6

Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy

1

1

7

Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum

4

4

8

Urząd Stanu Cywilnego

11

1

9

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju

6

6

Razem

54

42

 

Osoby odpowiedzialne merytorycznie za informacje zawarte w kartach usług są zobowiązane zgłaszać wszelkie zaistniałe zmiany w kartach administratorowi odpowiedzialnemu za poprawność informacji na stronie internetowej Urzędu.

Mieszkańcy Gminy Sieroszewice zostali poinformowani o wprowadzeniu kart usług, ich funkcji i sposobach ich udostępniania. Informacje na ten temat zostały opublikowane w Gazecie Ostrowskiej z dnia 25 kwietnia 2005r. oraz w Gazecie Poznańskiej Ziemi Kaliskiej z 27 kwietnia 2005r..

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-08-31 08:58:02 | Data modyfikacji: 2005-08-31 08:59:24.
1.3. Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego
w urzędzie.

  


 

 ZARZĄDZENIE Nr 191/2005 Wójta Gminy Sieroszewice w sprawie procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-08-31 09:16:45 | Data modyfikacji: 2005-08-31 09:21:39.
Procedura aktualizacji informacji w systemie
oznakowania wewnętrznego w urzędzie

Załącznik nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr 191/2005

Wójta Gminy Sieroszewice

z dnia 31 maja 2005 roku

 

PROCEDURA AKTUALIZACJI INFORMACJI W SYSTEMIE OZNAKOWANIA WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY SIEROSZEWICE

 

 

§1. Cel procedury:

Celem procedury jest ustalenie zasad aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego Urzędu Gminy Sieroszewice.

 

§2. Przedmiot i zakres procedury:

Procedura reguluje zasady aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego urzędu, wskazując przyczyny powodujące konieczność naniesienia zmian oraz osobę odpowiedzialną za ich realizacje.

 

§3. Osoba odpowiedzialna za aktualizacje informacji:

Referent ds. Drogownictwa Obsługi Informatycznej oraz Promocji.

 

§4. Przyczyny powodujące konieczność aktualizacji informacji
w systemie oznakowania wewnętrznego urzędu:

1)       związane z:

a)       zmiana stanowiska pracy,

b)       rozwiązanie umowy o pracę,

c)       wygaśnięcie stosunku pracy,

2)       związane ze zmianą regulaminu organizacyjnego:

a)       zmiana zakresu czynności,

b)       zmiana miejsca wykonywania czynności (biuro),

3)       związane z uszkodzeniami powstałymi w wyniku użytkowania:

a)       informacja staje się nieczytelna,

b)       konieczność modernizacji informacji.

 

§5. Termin dokonania zmian:

Naniesienie zmian następuje niezwłocznie po:

a)       otrzymaniu informacji od Sekretarza Gminy o wystąpieniu przyczyny związanej ze zmianą stosunku pracy lub regulaminu organizacyjnego,

b)       stwierdzeniu wystąpienia przyczyny związanej z uszkodzeniami powstałymi w wyniku użytkowania.

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-08-31 09:23:02.
Dokumentacja fotograficzna systemu oznakowania
wewnętrznego w urzędzie.
Tablica informacyjna przy wejsciu głównym do urzędu.
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-08-31 10:02:33.
Tablica informacyjna przy wejsciu głównym do urzędu (foto 2)
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-08-31 10:05:26.
Tabliczka informacyjna na drzwiach do biura.
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-08-31 10:07:22.
Tabliczka informacyjna na drzwiach do biura (foto 2).
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-08-31 10:11:12.

1.6 Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej zapewniających skuteczny, powszechny dostęp do informacji

 

 

 

Wykaz tablic informacyjnych

na terenie Gminy Sieroszewice

 

Wieś

Ilość

Lokalizacja tablicy

Biernacice

2

Obok posesji sołtysa

Obok sklepu GS

Bibianki

1

Bibianki 13

Bilczew

1

Bilczew 4

Kania

2

Obok krzyża

Obok posesji Szmaj Mirosław

Latowice

3

Ul. Środkowa 28

Skrzyżowanie ul. Zielona  – ul. Środkowa

Skrzyżowanie ul. Południowa – ul. Środkowa

Masanów

9

Ul. Leśna 5

Ul. Południowa

Ul. Południowa 3

Ul. Lipowa 45

Ul. Lipowa 24

Skrzyżowanie ul. Lipowa  – ul. Ceglana

Ul. Lipowa 24 obok sklepu

Ul. Ostrowska 8

Ul. Szeroka

Namysłaki

1

Namysłaki 35

Ołobok

2

Ul. Zamkowa 13

Remiza OSP

Parczew

4

Parczew 118

Parczew 101

Parczew 39

Parczew 49

Psary

1

Ul. Kaliska obok sklepu

Raduchów

1

Obok sołtysa

Rososzyca

5

Ul. Środkowa obok posesji p. Kamzola

Ul. Parkowa

Ul. Kościelna

Ul. Łąkowa

Ul. Kaliska

Sieroszewice

6

Ul. Ostrowska obok Remizy OSP

Ul. Ostrowska obok posesji p. Pułkownika

Ul. Strażacka obok posesji p. Graja Krystyna

Ul. Ostrowska obok dentysty

Ul. Ostrowska obok posesji p. Krawczyka

Ul. Łąkowa obok posesji p. Kałkusa

Sławin

2

Obok posesji Wójta

Sławin Stary

Strzyżew

5

Obok posesji sołtysa

Ul. Kolonia obok posesji p. Niezgódki

Obok posesji p. Wilgockiego

Obok posesji p. Rzekieckiego

Ul. Koscielna

Westrza

1

Westrza nr 45

Wielowieś

5

Skrzyżowanie ul. Zielona – ul. Ceglana

Skrzyżowanie ul. Grabowska – ul. Szeroka

Ul. Ceglana obok sklepu

Ul. Słoneczna obok sklepu

Ul. Kościelna

Zamość

1

Obok Sali wiejskiej

 

52

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-12-05 10:28:19.
 ZARZĄDZENIE Nr 244/2005 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10.11.2005 roku w sprawie procedury aktualizacji informacji znajdujących się na tablicach informacyjnych w miejscowości na terenie Gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-11 10:52:03.
Tablica informacyjna Nr 1
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-11 13:03:28.
Tablica informacyjna Nr 2
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-11 13:04:20.
Data wprowadzenia: 2006-01-11 13:04:20
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek