Kodeks etyczny pracowników urzędu gminy

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-08-31 09:06:24.
2.2. Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego
pracowników urzędu gminy.

RAPORT DOTYCZĄCY KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW


 URZĘDU GMINY SIEROSZEWICE


 


            Kodeks Etyczny pracownika samorządowego ma na celu poprawę jakości pracy urzędnika, relacji między pracownikami urzędu oraz pracownikami a interesantami. Kodeks Etyczny został wypracowany przez pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice.


            Grupa pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice wypracowała projekt Kodeksu Etycznego. Następnie powielono tekst projektu i dostarczono go każdemu urzędnikowi. Każdy pracownik urzędu miał możliwość zapoznania się z projektem i zgłoszenia swoich uwag (czas na dokonanie tej czynności-2 tygodnie). Po upływie ustalonego okresu czasu oraz po naniesieniu przez urzędników swoich uwag zebrano od pracowników projekt kodeksu. Następnie przeanalizowano naniesione poprawki i sprecyzowano ostateczny tekst Kodeksu Etycznego.


            Ostateczna treść Kodeksu Etycznego została powielona i dostarczona każdemu pracownikowi urzędu, a także kierownikom jednostek organizacyjnych mających swoje siedziby w urzędzie. Każdy pracownik zaakceptował treść kodeksu i potwierdził jego odbiór.


            Mieszkańcy Gminy Sieroszewice zostali poinformowani o tym, iż Urząd Gminy Sieroszewice posiada kodeks etyczny urzędnika, według założeń którego postępują jego pracownicy. Tekst kodeksu został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.sieroszewice.pl). Ponadto, jego treść została wywieszona na plakacie w siedzibie urzędu. Informacje na temat wypracowania i wdrożenia kodeksu zostały także opublikowane w Gazecie Ostrowskiej z dnia 6 czerwca 2005 r. [Nr 22(950)].

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-08-31 09:08:07.
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-02-01 07:22:20.
Data wprowadzenia: 2006-02-01 07:22:20
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek