Uchwała Nr XXXIV/256/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-03-22 21:37:15.
 Uchwała Nr XXXIV/257/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-03-22 21:38:01.
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-08-17 11:05:02 | Data modyfikacji: 2018-08-17 11:05:56.
 Informacja Wójta Gminy Sieroszewice o wyznaczeniu na obszarze gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wybiorczych i oplakatów wszystkich komitetów wybiorczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-08-20 11:55:18.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sieroszewice o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-08-21 14:49:09.

Załącznik nr 1 - wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Załącznik nr 2 - zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 INFORMACJA Wójta Gminy Sieroszewice o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-29 13:36:39 | Data modyfikacji: 2018-08-29 13:58:00.
 Informacja o dyżyrach Urzędnika Wyborczego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-09-11 10:05:54 | Data modyfikacji: 2018-09-11 10:16:38.
 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 12 wrzesnia 2018 roku o składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniocząca Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:34:26.
 Uchwała Nr XXXVIII/294/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 września 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-09-14 15:53:15.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 wrzesnia 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-18 11:13:04 | Data modyfikacji: 2018-09-18 11:18:15.
 Informacja o dodatkowym dyżurze Urzędnika Wyborczego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-09-18 15:32:52.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 21 września 2018 roku w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Komisarz Wyborczy w Kaliszu II - Adam Plichta | Data wprowadzenia: 2018-09-21 19:16:39.
 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 27 września 2018 roku o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sieroszewice, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2018-09-27 16:10:10 | Data modyfikacji: 2018-10-01 12:14:41.
 Informacja o możliwości sprawdzenia ujęcia wyborcy w sporządzonym spisie wyborców

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:37:27 | Data modyfikacji: 2018-10-01 16:37:45.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 1 października 2018 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sieroszewice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:13:15.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 3 października 2018 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sierozsewice zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2018-10-05 15:40:50 | Data modyfikacji: 2018-10-09 15:35:21.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Sieroszewice zarządzonych na 21 października 2018 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2018-10-05 15:43:02.
 Informacja o składach Okręgowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-10-11 15:15:34 | Data modyfikacji: 2018-10-11 15:20:00.
 Informacja o składach Okręgowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-10-11 15:17:18.
 Zmiana składu Obwodowej Komisji Wybrczej ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 4 w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Mirosława Busza - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-19 20:54:33 | Data modyfikacji: 2018-10-19 20:58:06.
 Zmiana składu Obwodowej Komisji Wybrczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 5 w Strzyżewie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Mirosława Busza - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-19 21:00:14.
 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 22 października 2018 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Sieroszewice w dniu 4 listopada 2018 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniocząca Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2018-10-22 21:50:14.
 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Mirosława Busza - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2018-11-08 15:54:31 | Data modyfikacji: 2018-11-08 15:56:23.

Zobacz:
 Komunikaty . 
Data wprowadzenia: 2018-11-08 15:54:31
Data modyfikacji: 2018-11-08 15:56:23
Autor: Mirosława Busza - Sekretarz Gminy
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska