4.1. Opracowanie krótkiego materiału
przybliżającego mieszkańcom istniejący w
gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy.
 Kilka słów o strategii rozwoju Gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-09-09 11:03:31. 


RAPORT NA TEMAT SPOSOBU PRZEKAZANIA MIESZKAŃCOM MATERIAŁU PRZYBLIŻAJĄCEGO STRATEGICZNY DOKUMENT ROZWOJOWY


 


 


            W czerwcu 2000 r. Rada Gminy Sieroszewice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy na lata 2000-2010” (Uchwała nr XVIII/107/2000  z dnia 30 czerwca 2000r). Następnie aktualizacji strategii dokonano uchwałą Nr XXI/126/2005 w marcu 2005r., w oparciu o propozycje mieszkańców wsi zgłaszane przez Rady Sołeckie, umożliwiając samorządowi profesjonalne zarządzanie rozwojem.


            Urząd Gminy Sieroszewice przygotował dla mieszkańców gminy, w ramach realizacji zasady przewidywalności akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, krótki materiał dotyczący Strategii Rozwoju Gminy Sieroszewice, mający na celu zapoznanie mieszkańców z głównymi założeniami rozwojowymi gminy. Przedstawiono zadania, które już zostały wykonane, te w trakcie realizacji oraz te, które będą realizowane w przyszłości. Ponieważ jest to dokument wieloletni, dlatego zadania są realizowane w różnym okresie czasu zgodnie z założeniami.


            Broszurka informacyjna została przekazana sołtysom wsi, a następnie mieszkańcom. Ponadto tekst ten znajduje się na stronie internetowej urzędu (www.bip.sieroszewice.pl), w sekretariacie, a także na każdej tablicy informacyjnej w poszczególnych sołectwach. Informacje na temat przygotowanego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy oraz sposobu ich rozpowszechniania zostały opublikowane w Gazecie Ostrowskiej z dnia 7 września 2005 r. [Nr 36 (976)].

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-09-09 11:04:50.
Data wprowadzenia: 2005-09-09 11:04:50
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek