5.1. Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat
w urzędzie gminy.

Celem wprowadzenia procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy Sieroszewice jest zagwarantowanie równego dostępu na stanowiska pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu o kryterium fachowości.

            Urząd Gminy Sieroszewice wypracował procedurę przeprowadzania konkursów na stanowiska w urzędzie. Standard wykonania zadania wymaga, aby wprowadzić zarządzeniem Wójta dwie odrębne procedury (procedurę przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze i stanowiska merytoryczne oraz procedurę naboru na pozostałe wakaty w urzędzie). Ponieważ w Urzędzie Gminy Sieroszewice zatrudnionych jest 22 pracowników, w tym jedno stanowisko obsługi, dlatego wypracowano jedną procedurę przeprowadzania konkursów na stanowiska w urzędzie.

            Procedura przeprowadzania konkursów została wprowadzona zarządzeniem nr 207/2005 Wójta Gminy Sieroszewice dnia 5 lipca 2005 r.. Treść procedury znajduje się na stronie internetowej urzędu (www.bip.sieroszewice.pl). Ponadto, procedura naboru dostępna jest
w sekretariacie urzędu. Informacje na temat wypracowania i wdrożenia procedury przeprowadzania konkursów na stanowiska w Urzędzie Gminy Sieroszewice zostały także opublikowane w Gazecie Ostrowskiej z dnia 7 września 2005 r. [Nr 36(976)].

 ZARZĄDZENIE Nr 207/2005 Wójta Gminy Sieroszewice w sprawie procedury przeprowadzania konkursów na stanowiska w Urzędzie Gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-08-31 09:29:16 | Data modyfikacji: 2005-09-09 14:31:50.
Data wprowadzenia: 2005-08-31 09:29:16
Data modyfikacji: 2005-09-09 14:31:50
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek