Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2019-04-10 08:31:35.
Data wprowadzenia: 2019-04-10 08:31:35
Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska