6.1. Urząd przygotuje i rozpropaguje
książęczkę (coroczny informator dla
mieszkańców) pt.: "Skąd mamy pieniądze i na co
je wydajemy".
 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy - informator budżetowy dla mieszkańców.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-08-31 09:53:59.RAPORT REALIZACJI ZADANIA:


URZĄD PRZYGOTOWUJE I ROZPRAGOWUJE KSIĄŻECZKĘ


(COROCZNY INFORMATOR BUDŻETOWY DLA MIESZKAŃCÓW)


PT. „SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY” (6.1)


 


 


Informator budżetowy pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” został wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Sieroszewice Nr 196/2005 z dnia 15 czerwca 2005 roku. W Zarządzeniu przedstawiony został cel wydania informatora, forma w jakiej zostanie opublikowany, sposób upublicznienia i udostępnienia książeczki oraz informacje w jaki sposób będzie prowadzona ocena reakcji mieszkańców.


Tekst książeczki dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sieroszewice.pl.


Informacje o opracowaniu i wydaniu informatora oraz o miejscach udostępnienia książeczki zamieszczone zostały w gazecie lokalnej „Gazeta Ostrowska” Nr 36 (976) z dnia 7 września 2005 roku oraz wywieszone zostały na tablicach ogłoszeniowych we wszystkich sołectwach Gminy Sieroszewice.


Informator wydrukowany został w ilości 2100 egzemplarzy. Udostępniony jest w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice oraz u sołtysów wsi. Ilość egzemplarzy oraz sposób udostępnienia zapewnia łatwy dostęp zainteresowanym mieszkańcom Gminy Sieroszewice.

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-09-09 11:08:00.
Data wprowadzenia: 2005-09-09 11:08:00
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek