Zarządzenie Nr 400/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-02 12:59:05.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-08-02 13:00:29.
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-08-02 13:02:11.
 Informacja o wyniku naboru

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-28 08:27:21 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:28:57.

Zobacz:
 Nabór kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice .  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi .  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki komunalnej .  Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Radcy Prawnego i Inspektora Ochrony Danych Osobowych  . 
Data wprowadzenia: 2018-08-28 08:27:21
Data modyfikacji: 2018-08-28 08:28:57
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska