Zarządzenie Nr 418/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-14 15:38:05.
 Ogłoszenie o naborze na na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki komunalnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-09-14 15:40:18.
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-09-19 10:52:03.
 Informacja o wynkiach naboru

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-10-19 09:43:38.

Zobacz:
 Nabór kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice .  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi .  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki komunalnej .  Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Radcy Prawnego i Inspektora Ochrony Danych Osobowych  . 
Data wprowadzenia: 2018-10-19 09:43:38
Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza
Opublikowane przez: Roman Sodolski