Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:27:02 | Data modyfikacji: 2019-05-08 14:09:23.
 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:28:19 | Data modyfikacji: 2018-11-20 08:37:28.
 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:29:30 | Data modyfikacji: 2018-11-20 08:37:49.
 Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:31:03 | Data modyfikacji: 2018-11-20 08:38:11.
Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:31:03
Data modyfikacji: 2018-11-20 08:38:11
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska