Zarządzenie Nr 14.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2019 rok.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 11:07:20 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:08:21.
 Zarządzenie Nr 16.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice za rok 2018

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:24:00.
 Zarządzenie Nr 17.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt ortaz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 12:00:29.
 Zarządzenie Nr 18.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych i wyznaczeniu nowego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:30:18.
 Zarządzenie Nr 19.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 15:13:21.
 Zarządzenie Nr 20.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-24 12:25:02.
 Zarządzenie Nr 21.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-24 12:17:39 | Data modyfikacji: 2019-01-24 12:19:36.
 Zarządzenie Nr 22.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-31 14:44:54.
 Zarządzenie Nr 23.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:11:34.
 Zarządzenie Nr 24.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:20:25.
 Zarządzenie Nr 25.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:21:55 | Data modyfikacji: 2019-02-01 12:32:06.
 Zarządzenie Nr 26.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 11:39:00.
 Zarządzenie Nr 27.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Zamość

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 11:33:50.
 Zarządzenie Nr 28.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bilczew

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 11:29:49.
 Zarządzenie Nr 29.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla któryh organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:24:52 | Data modyfikacji: 2019-02-05 10:27:48.
 Zarządzenie Nr 30.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:31:25.
 Zarządzenie Nr 31.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 13:40:31 | Data modyfikacji: 2019-02-01 13:44:04.
 Zarządzenie Nr 32.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami wycofanymi z użytkowania w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:26:13.
 Zarządzenie Nr 33.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Westrza

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 12:12:12.
 Zarządzenie Nr 34.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 12:16:14.
 Zarządzenie Nr 35.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-08 17:07:31.
 Zarządzenie Nr 36.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie doręczenia decyzji podatkowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-08 17:11:11.
 Zarządzenie Nr 37.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-18 10:53:54 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:58:27.
 Zarządzenie Nr 38.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wielowieś

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 12:18:37.
 Zarządzenie Nr 39.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Parczew

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 12:22:07.
 Zarządzenie Nr 40.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bibianki

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 12:24:10.
 Zarządzenie Nr 41.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-18 11:00:23.
 Zarządzenie Nr 42.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2019 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 09:27:08 | Data modyfikacji: 2019-06-13 09:27:28.
 Zarządzenie Nr 43.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Raduchów

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-20 12:05:40.
 Zarządzenie Nr 44.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Kania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-20 12:09:12.
 Zarządzenie Nr 45.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:59:34.
 Zarządzenie Nr 46.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wydania upoważnienia dla Pana Rafała Bartnika do reprezentowania w Radzie Stowarzyszenia "Długosz Królewski"

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-25 14:55:40.
 Zarządzenie Nr 47.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za rok 2018 oraz przekazania go Radzie Gminy.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 13:47:11.
 Zarządzenie Nr 48.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za rok 2018 oraz przekazania go radzie Gminy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 13:51:41.
 Zarządzenie Nr 49.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Psary

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 15:06:41.
 Zarządzenie Nr 50.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Biernacice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 15:08:05.
 Zarządzenie Nr 51.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-04-09 08:14:49 | Data modyfikacji: 2019-04-09 08:16:16.
 Zarządzenie Nr 52.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Latowice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:06:42.
 Zarządzenie Nr 53.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Rososzyca

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:41:37.
 Zarządzenie Nr 54.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Ołobok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:45:53.
 Zarządzenie Nr 55.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Sławin

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:55:22.
 Zarządzenie Nr 56.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Strzyżew

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:57:25.
 Zarządzenie Nr 57.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o.o."Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 14:05:51.
 Zarządzenie Nr 58.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-12 13:31:00.
 Zarządzenie Nr 59.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-04-09 08:19:44.
 Zarządzenie Nr 60.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sieroszewice i jednostek organizacyjnycvh Gminy Sieroszewice w okresie od 01.05.2019r. - 31.12.2020 r."

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 14:37:59.
 Zarządzenie Nr 61.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Masanów

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-14 09:43:34.
 Zarządzenie Nr 62.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Namysłaki

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-14 09:45:59.
 Zarządzenie Nr 63.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 13:43:34.
 Zarządzenie Nr 64.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 13:47:00.
 Zarządzenie Nr 65.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Wielowsi w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Sieroszewice w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonymi na dzień 14 kwietnia 2019 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-29 15:35:10.
 Zarządzenie Nr 66.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:00:53.
 Zarządzenie Nr 67.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2018 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 11:14:29.
 Zarządzenie Nr 68.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i wyznaczenie dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-29 15:39:07.
 Zarządzenie Nr 69.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2019 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-15 15:47:17 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:47:54.
 Zarządzenie Nr 70.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-04-09 08:22:42.
 Zarządzenie Nr 71.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-04-17 12:16:43.
 Zarządzenie Nr 72.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:45:58.
 Zarządzenie Nr 73.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:07:14.
 Zarządzenie Nr 74.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:11:56.
 Zarządzenie Nr 75.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uzgodnień

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 14:14:36.
 Zarządzenie Nr 76.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uzgodnień

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 14:18:25.
 Zarządzenie Nr 77.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 14:23:36.
 Zarządzenie Nr 78.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uzgodnień

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 14:27:16.
 Zarządzenie Nr 79.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-18 10:01:23.
 Zarządzenie Nr 80.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 12:09:52 | Data modyfikacji: 2019-06-18 09:57:10.
 Zarządzenie Nr 81.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 15:19:11.
 Zarządzenie Nr 83.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły w Masanowie

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 08:24:54.
 Zarządzenie Nr 84.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły w Ołoboku im. Ks.Józefa Kuta

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 08:27:44.
 Zarządzenie Nr 85.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły w Zamościu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 08:30:04.
 Zarządzenie Nr 86.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:30:33 | Data modyfikacji: 2019-05-29 12:06:42.
 Zarządzenie Nr 87.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 08:33:39.
 Zarządzenie Nr 88.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 maja 2019 r. w powołania komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego p.n. "Remont szatni na Gminnym Stadionie w Sieroszewicach"

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 14:30:56.
 Zarządzenie Nr 89.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust. 8 Pzp.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 12:17:05.
 Zarządzenie Nr 90.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2019/2020 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 08:37:23.
 Zarządzenie Nr 91.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 08:41:12.
 Zarządzenie Nr 92.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-21 19:14:39 | Data modyfikacji: 2019-05-29 12:07:02.
 Zarządzenie Nr 93.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Masanowie

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 08:45:29.
 Zarządzenie Nr 94.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 08:51:50.
 Zarządzenie Nr 95.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamościu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 08:55:33.
 Zarządzenie Nr 96.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 14:25:30.
 Zarządzenie Nr 97.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2018

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-10 16:16:34.
 Zarządzenie Nr 98.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-07-12 09:26:54.
 Zarządzenie Nr 99.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uzgodnień

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-21 13:41:53.
 Zarządzenie Nr 100.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania w trybie art.4 ust. 8 Pzp.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-07-11 09:22:03.
 Zarządzenie Nr 101.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-07-12 09:42:04.
 Zarządzenie Nr 102.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:13:36 | Data modyfikacji: 2019-08-23 14:14:07.
 Zarządzenie Nr 103.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:30:44.
 Zarządzenie Nr 104.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 08:58:32 | Data modyfikacji: 2019-11-20 09:01:49.
 Zarządzenie nr 105.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-08-06 17:19:19 | Data modyfikacji: 2019-08-06 17:20:27.
 Zarządzenie Nr 106.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-08-02 17:10:30.
 Zarządzenie Nr 107.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu "Senior+" w Latowicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-08-01 15:25:23.
 Zarządzenie Nr 108.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-08-09 15:58:05.
 Zarządzenie Nr 109.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku nawałnicy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-08-01 15:28:51 | Data modyfikacji: 2019-08-09 15:44:33.
 Zarządzenie Nr 110.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-08-09 15:40:08.
 Zarządzenie Nr 112.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-10-15 12:51:58.
 Zarządzenie Nr 113.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego p.n. "Przebudowa drogi gminnej w m. Masanów ul. Ceglana"

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-08-19 15:51:31.
 Zarządzenie Nr 114.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego p.n. "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice"

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-08-19 16:00:32.
 Zarządzenie Nr 115.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na opiekunów świetlic środowiskowych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-08-19 14:31:15 | Data modyfikacji: 2019-08-19 14:39:46.
 Zarządzenie Nr 116.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podaku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników oraz następców prawnych na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:20:37.
 Zarządzenie Nr 117.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-08-19 15:11:59.
 Zarządzenie Nr 118.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice dokonujących czynności kontrolnych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:25:19.
 Zarządzenie Nr 119.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i realizacji gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2019 roku

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-10-15 12:44:04 | Data modyfikacji: 2019-10-15 12:45:41.
 Zarządzenie Nr 120.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-10-15 14:32:59.
 Zarządzenie Nr 121.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2019/2020 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 09:04:16 | Data modyfikacji: 2019-11-20 10:41:35.
 Zarządzenie Nr 122.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 09:13:40.
 Zarządzenie Nr 123.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Masanowie

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 09:15:18.
 Zarządzenie Nr 124.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 09:19:02.
 Zarządzenie Nr 125.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamościu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 09:28:59.
 Zarządzenie Nr 126.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-09-02 17:06:57 | Data modyfikacji: 2019-09-02 17:09:34.
 Zarządzenie Nr 127.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-09-02 17:11:41.
 Zarządzenie Nr 128.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-10-15 14:38:26.
 Zarządzenie Nr 129.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 09:31:42.
 Zarządzenie Nr 130.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-07-29 13:35:58.
 Zarządzenie Nr 131.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-10-04 10:02:24 | Data modyfikacji: 2019-10-15 14:37:17.
 Zarządzenie Nr 132.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-10-16 09:28:00.
 Zarządzenie Nr 133.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2019/2020 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 09:54:25.
 Zarządzenie Nr 134.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 10:08:59 | Data modyfikacji: 2019-11-20 10:45:08.
 Zarządzenie Nr 135.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uzgodnień

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-21 13:47:17.
 Zarządzenie Nr 136.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywana prtzez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:36:22 | Data modyfikacji: 2019-10-15 14:37:35.
 Zarządzenie Nr 137.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-10-16 10:12:46.
 Zarządzenie Nr 138.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szcegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-20 10:31:43.
 Zarządzenie Nr 139.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-10-16 10:35:29.
 Zarządzenie Nr 140.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:22:49.
 Zarządzenie Nr 141.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za lokale mieszkalne, zamienne, socjalne i pomieszczenia tymczasowe stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-10-16 15:29:09.
 Zarządzenie Nr 142.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-10-23 14:23:28.
 Zarządzenie Nr 143.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania w trybie art. 4 ust. 8 Pzp.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-12-09 16:36:55.
 Zarządzenie Nr 144.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-12-03 16:48:24.
 Zarządzenie Nr 145.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uzgodnień

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-21 13:51:34.
 Zarządzenie Nr 146.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 10:00:49 | Data modyfikacji: 2019-12-11 10:02:16.
 Zarządzenie Nr 147.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020 -2023

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Data wprowadzenia: 2019-12-11 10:40:39.
 Zarządzenie Nr 148.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 11:13:22 | Data modyfikacji: 2019-12-11 11:27:26.
 Zarządzenie Nr 149.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-22 13:18:16.
 Zarządzenie Nr 150.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egazminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-12-03 14:32:29 | Data modyfikacji: 2019-12-03 15:21:01.
 Zarządzenie Nr 151.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-22 12:52:17 | Data modyfikacji: 2019-11-25 17:18:44.
 Zarządzenie Nr 152.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-11-25 16:48:36 | Data modyfikacji: 2019-11-25 17:32:05.
 Zarządzenie Nr 154.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 12:57:59.
 Zarządzenie Nr 155.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 116.2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników oraz następców prawnych na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-17 13:14:28.
 Zarządzenie Nr 156.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-12-03 14:39:38 | Data modyfikacji: 2019-12-03 15:24:06.
 Zarządzenie Nr 157.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:26:18.
 Zarządzenie Nr 159.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 13:38:51.
 Zarządzenie Nr 160.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Sieroszewice tabletów do użytku służbowego.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-12-23 11:54:21 | Data modyfikacji: 2019-12-23 11:59:00.
 Zarządzenie Nr 161.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:17:08 | Data modyfikacji: 2020-01-20 12:18:50.
 Zarządzenie Nr 162.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:11:21.
 Zarządzenie Nr 163.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Sieroszewice na 2020 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-08 08:09:48.
 Zarządzenie Nr 164.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-17 08:37:38.
 Zarządzenie Nr 166.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uzgodnień

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-21 14:14:31.
 Zarządzenie Nr 167.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie w spawie ustalenia opłat za wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Sieroszewice przez Gminny Zakład Komunalny

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-17 08:31:28.
 Zarządzenie Nr 168.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-12-19 13:12:33 | Data modyfikacji: 2019-12-23 11:59:34.
 Zarządzenie Nr 169.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:30:47.
 Zarządzenie Nr 170.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:06:51.
Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:06:51
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska