Protokół z kontroli prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców i sporządzenia spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sieroszewice w okręgu wyborczym nr 15 zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-06 16:41:08.
Data wprowadzenia: 2019-05-06 16:41:08
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska